Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
 • Русский
Top Consultant 2017 - czProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

06/2017

Je to již čtvrtý po sobě jdoucí rok, ve kterém bylo společnosti KORN CONSULT GROUP uděleno ocenění "Top Consultant". Během slavnostního ceremoniálu, dne 23. června 2017 v Essenu, federální prezident Christian Wulff předal ocenění do rukou CTO Markuse Schäfera a CFO Christiana Korna. Toto uznání motivuje všechny zaměstnance a vedení společnosti KORN CONSULT GROUP k udržení vysokého standardu tak, aby byla zajištěna trvalá spokojenost našich klientů a tím vytvořena šance na získání tohoto ocenění i pro příští rok. Děkujeme tímto našim klientům za důvěru a pozitivní zpětnou vazbu během průzkumu společnosti Top Consult (https://www.beste-mittelstandsberater.de/2017/korn-consult-gmbh-1.html)

05/2017

Za účelem možnosti nabídnout svým klientům co nejširší pole činnosti, KORN CONSULT GROUP neustále rozšiřuje a prohlubuje stávající pole kompetencí. Od druhé poloviny roku 2017, pro segment konstrukce strojů budou k dispozici senior konzultanti s bohatými zkušenostmi a praxí, pro podporu, management a realizaci projektů. Vedoucím této oblasti je pan Bernhard SCHMITT. Tento diplomovaný inženýr s profesními zkušenostmi delšími než 35 let v oblasti instalace a konstrukce strojů, je nyní k dispozici pro projekty u našich klientů.

05/2017

Společnost KORN CONSULT GROUP byla pověřena globálně známým dodavatelem oscilační techniky v automobilovém průmyslu, aby objasnila problémy a definovala opatření u dodavatele v Maďarsku. Tento dodavatel měl problémy týkající se jak kapacity, tak i dodávek. Zkušený senior projekt manažer analyzoval STÁVAJÍCÍ stav nástrojů a zařízení a také i existenci kompletní dokumentace, týkající se plánování kapacit a jejich ověřování na místě v Maďarsku.
Poté byla provedena podrobná analýza hlavních příčin uvedených problémů a nedostatků. Proto byl vytvořen strukturovaný akční plán, jehož cílem bylo zlepšit současnou výkonnost tohoto dodavatele, plán, který bude použit při realizaci projektu v místě dodavatele

05/2017

Mexická pobočka společnosti KORN CONSULT GROUP byla pověřena vybudováním výrobního závodu, za účelem přesunu globálního dodavatele motorových vozidel na území Brazílie. Tento dlouhodobý projekt byl podporován senior projekt manažerem a senior konzultantem. Základní úkol spočívá v zajištění detailních dodávek, plánování logistiky, organizace skladovacích prostor a zajištění dostupnosti strojů při dodržování časového harmonogramu předepsaného klientem. Cílem je přemístění dodavatelské kapacity bez problémů a výpadků při současném zajištění vysoké kvality.

05/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od velkého dodavatele automobilového průmyslu, celosvětově proslulého, zakázku na dočasného manažera pro vedení pracovní skupiny na zahájení projektu na místě slovenské společnosti. Požadavky na senior konzultanta byly mimo jiné znalost německého, anglického, a dokonce i slovenského jazyka, jakož i dočasný management logistiky a kvality. Po analytické fázi, kdy senior konzultant získal první obecnou představu o situaci, byly definovány správné KPI ukazatele během vlastní koncepční fáze se zodpovědnými osobami za proces a vedení společnosti. Úkol společného vývojového týmu se sestává z vypracování vhodných podmínek a hypotéz pro dosažení těchto charakteristických čísel.

05/2017

Mexická pobočka společnosti KORN CONSULT GROUP byla pověřena optimalizací logistického procesu mezi mexickým sériovým dodavatelem Tier 1 a německým dodavatelem. Je nutné provést optimalizaci logistického řetězce, kde dochází ke zpožďování toku informací od pověřeného dopravce a současně chybějících důležitých informací od jeho dodavatele. Zkušený senior konzultant přímo na místě, hovořící španělsky a anglicky a projektový manažer, který je rodilý Němec, nabízí klientovi podporu v koordinaci a komunikaci, aby se zkrátily dodací lhůty a časy vyřizování celních formalit. Současné zaškolili zaměstnance v oblasti logistiky a toku materiálu. Díky těmto opatřením, může být projekt dokončen včas, a proto lze dosáhnout dlouhodobých zlepšení.

05/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen stávajícím klientem, který působí celosvětově jako vývojový dodavatel konstrukčních skupin v automobilovém průmyslu, provedením GAP analýzy dle IATF 16949. Pověřený senior konzultant, který má rozsáhlé praktické zkušenosti s ISO/TS 16949 a současně má i auditorskou kvalifikaci dle IATF 16949, nejprve určil SOUČASNÝ stav aktuálních procesů společnosti, které jsou založeny na normách ISO/TS. Následně pak mohl být vytvořen podrobný obecný obraz o nesrovnalostech a potřebných nezbytných zlepšeních pro přechod na IATF 16949 tak, aby klient mohl přizpůsobit procesy společnosti, a aby současně bylo možné úspěšně zavést nový management procesů společnosti, a tak mohla být získána certifikace dle IATF 16949.

05/2017

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd v Číně byl pověřen průmyslovou společností, která zpracovává hliník a působí po celém světě, provedením čtyřdenního auditu dle VDA 6.3, P2-P7. Dva pověření auditoři realizovali projekt v angličtině a v mandarínštině a komunikovali na úrovni nejvyššího managementu. Použité metody pro tento projekt byly mimo jiné: procesní audit, management projektu, vývoj produktů a procesů, řízení dodavatelů, výroba a zákaznický servis.