Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
 • Русский
Top Consultant 2017 - czProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

08/2017

Od jednoho prémiového OEM byl KORN CONSULT GROUP pověřen podporou a dalším rozvojem jeho dodavatelů. Nasazený senior konzultant s dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi v oblasti managementu dodavatelů je první kontaktní osobou přímo na místě a pracuje na rozvoji povědomí o metodách managementu kvality v automobilové oblasti. Také předává svoje znalosti ohledně povědomí o kvalitě u zákazníků a dodavatelů.

08/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho globálního průmyslového a automobilového dodavatele zakázku na aktivní koučink a shadowing. Exekutive konzultant využil svoje fundované zkušenosti z koučinku a také svoje vysoké komunikační kompetence s využitím metod best praktice tak, aby mohl podporovat koučované v jejich nové, rozšířené oblasti úkolů. Cílem je dosažení vysoké efektivity týmové spolupráce, jakož i získání důvěry a trvalá podpora hledání řešení.

08/2017

Díky úspěšné spolupráci v německých a mexických závodech obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. od jednoho stálého zákazníka zakázku, aby ho podporoval při dosažení statusu stabilního vývojového 1. Tier dodavatele. V rámci tohoto projektu technologické excelence byl nasazen tým zkušených senior poradců, aby zpracovali Best Practice koncept a použitím komunikace top-down implementovali vhodné metody řešení. Pomocí koučinku a mentorování bude zajištěno, že rozpracované výsledky budou v organizaci trvale zakotveny.

08/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jednou společností, zabývající se zpracováním plastů se zaměřením na technologie vstřikování, provedením workshopu se zaměřením na hledání nápadů, vývoj a zavedení standardů IATF 16 949. Tento projekt technologické excelence realizoval jeden zkušený exekutive konzultant s praktickým smýšlením a fundovanými znalostmi ISO/TS 16 949, jakož i managementu kvality a metodiky auditu s využitím želvích diagramů.

08/2017

KORN CONSULT GROUP Mexico byl pověřen od jednoho prémiového OEM vedením interim managementu projektu a náběhu v jednom mexickém závodě. Těžištěm je zde výrazné zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE), jakož i vytvoření potřebné transparentnosti uvnitř jednotlivých projektů, dosažení vytyčené zralosti produktů ze strany společnosti a dodržení plánovaných termínů dodávek. Tento projekt operativní excelence byl proveden jedním vycvičeným projektovým senior managerem z USA s praktickými zkušenostmi.

08/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel zakázku od jednoho globálně činného 1. Tier dodavatele na zavedení programu na zlepšení procesů v jednom českém závodě. Jeden exekutive konzultant a senior projekt manager rozpracovali novou strukturu a tím dlouhodobou optimalizaci procesů společnosti a její organizaci a tyto implementovali napříč jednotlivými funkcemi. Nepostradatelnými jsou zde znalosti vývoje procesu a produktu na organizačních a vedoucích úrovních.

08/2017

Od jednoho globálního výrobce plastových výrobků KORN CONSULT GROUP v Mexiku získal mandát na interim vedoucího kvality ve výrobním závodě v Mexiku. Lokální senior konzultant realizoval projekt ve španělštině a angličtině a také fungoval jako první kontaktní osoba při dotazech a v tématech spojených s kvalitou. Vedle toho koučuje nového vedoucího kvality závodu a pomáhá mu svými vynikajícími znalostmi systému managementu kvality, plánování a zajištění kvality, jakož i zkušenostmi s výrobním procesem a managementem dodavatelů.

07/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho celosvětového výrobce plastových dílů různé zakázky, týkající se výroby, managementu logistiky, procesů a kvality v několika výrobních lokalitách. V rámci projektů, realizovaných velmi zkušeným senior poradcem a senior projektovými managery ve španělštině a angličtině společně s týmem zákazníka, byly aktuální standardy a procesy rozšířeny a zlepšeny, Tím mohlo být dosaženo výrazného zvýšení efektivnosti procesů.