Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
 • Русский
Top Consultant 2017 - czProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

09/2017

Od jednoho celosvětově činného dodavatele automobilového průmyslu obdržel KORN CONSULT GROUP v Číně zakázku na provedení auditu VDA 6.3, P5-P7. Lokálně nasazený senior konzultant vykonal audit v angličtině a mandarínštině. Na základě dlouhodobých zkušeností auditora mohl být projekt realizován ke spokojenosti zázazníka.

09/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho prémiového OEM zakázku na provedení auditu VDA6.3 u jeho jednoho stálého dodavatele. Nová výrobní lokalita dodavatele byla integrována do dodavatelského řetězce v rámci M&A. Nasazený auditor disponuje rozsáhlými zkušenostmi v provádění prakticky orientované potenciální analýzy, vynikajícími znalostmi v oblastech managementu projektů a dodavatelů, jakož i výroby s odbornou expertýzou produktu olej.

09/2017

KORN CONSULT GROUP Mexiko byl pověřen od jednoho globálně vedoucího Tier 1 pro oscilační techniku podporou při převodu výroby do jiné lokality v Brazílii. Zakázka byla realizována při zajištění způsobilosti dodávek s ohledem na plánování a zajištění strojního vybavení. Nasazený senior konzultant působil jako interim projektový manager a tím zajistil hladký průběh stanoveného časového plánu a zásobování.

09/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho Tier1 realizací projektu na Operational Excellence. Exekutiv konzultant je expert v optimalizaci procesů. Se členy top managementu inicioval vytvoření interdisciplinárních projektových týmů. Při tom byly stanoveny měřitelné cíle a ty byly sledovány v rámci projektu, a dále byly zavedeny procesy na jejich dosažení. Tím bylo zajištěno dosažení rozvoje procesů v souladu s termíny, náklady a požadavky. Navíc k poradenskému projektu byl nasazen jeden interim manager, zodpovědný za oblast výroby, aby byl dočasně vysoce profesionálně vyřešen problém chybějícího článku organizace.

09/2017

Úspěchy ve strojírenství jsou výsledkem probíhajících inovací a změn. Společnosti sází na vysoké kompetence KORN CONSULT GROUP v oborech, strategiích a při realizaci. Prostřednictvím definice a sledováním indikátorů úspěšnosti (KPI's) dosahujeme rychlých a trvalých výsledků, např. v dodavatelském řetězci nebo managementu změn, outsourcingu a rozvoje organizace.

09/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho nového evropského zákazníka, který vyvíjí řešení metanolových palivových nádrží, zakázku na rozvoj dodavatelů podle podnikových standardů. Dodavatelé jsou rozmístění v Evropě a Číně. Projekt je realizován lokálním KCG týmem s vynikajícími praktickými znalostmi v oblasti kvality a managementu dodavatelů.

09/2017

KORN CONSULT GROUP získal zakázku na přípravu jedné výrobní lokality na certifikaci dle IATF 16 949. Cílem jednoho poradce s dlouhodobými zkušenostmi v managementu kvality je nastavit závod na neustále se vyvíjející procesy. V rámci projektu byly využity poradenské workshopy a koučink aby bylo na místě implementováno know-how a tím bylo dosaženo shody s požadavky.

08/2017

Díky úspěšné spolupráci v německých a mexických závodech obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. od jednoho stálého zákazníka zakázku, aby ho podporoval při dosažení statusu stabilního vývojového 1. Tier dodavatele. V rámci tohoto projektu technologické excelence byl nasazen tým zkušených senior poradců, aby zpracovali Best Practice koncept a použitím komunikace top-down implementovali vhodné metody řešení. Pomocí koučinku a mentorování bude zajištěno, že rozpracované výsledky budou v organizaci trvale zakotveny.