Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
 • Русский
Top Consultant 2017 - czProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

12/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho prémiového OEM zakázku na zajištění stupně zralosti u jeho Tier 2 dodavatele. Zde přetrvávají akutní problémy s dodávkami a se zásobováním, a proto na místě působí poradenský tým, který má mimo jiné dlouhodobé zkušenosti v oblasti task force managementu. Cílem projektu je zavést odpovídající okamžitá opatření, jejich monitorování a následně implementace dodatečných dlouhodobých opatření ve společnosti tak, aby byly zajištěny přesné a bezvadné dodávky do OEM.

12/2017
KORN CONSULT GROUP donating to SOS Kinderdorf International

Přejeme našim zákazníkům, spolupracovníkům a kooperačním partnerům veselý vánoční čas, plný rozjímání v kruhu vašich rodin a přátel. Srdečné poděkování za dobrou a důvěryhodnou spolupráci v tomto roce. Dobré vykročení do nového roku 2018, plného zdraví, úspěchů a štěstí.
Také v tomto roce jsme dodrželi naši dlouholetou tradici a místo nákupu vánočních dárků jsme věnovali prostředky na charitativní zařízení, kde se starají o děti. Protože děti jsou naše budoucnost, tak se tento pohled se rozdělí na celý svět. Proto jde náš dar tento rok na SOS Kinderdorf International. Tato organizace pomáhá dětem a rodinám trpícím nouzí – komplexně a celosvětově. Také v okolí SOS-dětských vesniček je prostřednictvím svépomocných projektů, osvětové práce a zdravotnických stanic poskytována aktivní sousedská pomoc pro potřebné rodiny. Tak právě v chudých zemích je přispíváno k trvalému rozvoji obcí.

12/2017

KORN CONSULT GROUP US Inc obdržel od jednoho čínského dodavatele, který se zabývá vývojem a výrobou povrchově zušlechtěných komponentů, jako je stříkaná litina a galvanizace, zakázku na jeden interim projekt. Těžiště zde leží v launch managementu v jednom americkém výrobním závodě. Nasazený senior projekt manager plánuje vybudování infrastruktury paralelně k rozvoji výroby, zpracovává výrobní layouty a schváluje plány průběhů procesů. Také řídí a vyhodnocuje požadavky na změny od OEM. Tím je náběh sériové výroby dlouhodobě zajištěn.

12/2017

KORN CONSULT GROUP má své aktivity po celém světě. V jižní Africe provádí procesní audit dle VDA 6.3, P2-P7 v rámci rozvoje dodavatelů u jednoho výrobce olejů. Nasazený vedoucí auditor s odpovídající certifikací realizuje projekt v angličtině. Auditor disponuje rozsáhlými zkušenostmi se zpracováním prakticky orientované potenciální analýzy a může též využít svoje odborné znalosti s olejovými produkty.

12/2017

Jeden zákazník, který se specializuje na hliníková vedení pro automobilový průmysl, pověřil po předchozím úspěšně ukončeném projektu KORN CONSULT GROUP přípravou dalšího závodu na zavedení systému managementu kvality dle IATF 16949. Cílem poradenského týmu s dlouholetými zkušenostmi v managementu kvality v tomto projektu Technology Excellence je nastavit ve výrobní lokalitě všechny procesy společnosti na neustálý rozvoj a tyto následně trvale v systému závodu zakotvit

11/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho Tier 1 výrobce automobilové oscilační techniky zakázku na vyřešení problémů v managementu dodavatelů. Cílem senior projektového managera s praktickými zkušenostmi je podpora přímo na místě u italského dodavatele při zlepšování jeho výrobních procesů a dodržování termínů. Při tom byly také zredukovány výpadky ve výrobě a OEE bylo trvale zlepšeno.

11/2017

Od jednoho nového zákazníka se zaměřením na konstruování a zkoušky dílů pro automobilový průmysl byl KORN CONSULT GROUP pověřen jeho přípravou na certifikaci podle ISO 9001:2015. Potom co poradce s fundovanými zkušenostmi s managementem kvality provedl Gap-analýzu, vypracoval plán na realizaci s odpovídajícími pracovními aktivitami. Ve druhém kroku následovala operativní podpora při implementaci těchto opatření a následně validace pro dosažení certifikace podle ISO 9001:2015.

11/2017

Na základě úspěchu při provádění auditů u dodavatelů , jakož i jejich dalšího rozvoje, dosaženého v krátkém čase, byla rozšířená spolupráce mezi jedním novým evropským zákazníkem, vyrábějícím metanolové spalovací jednotky a KORN CONSULT GROUP pro jeho celosvětový management dodavatelů dále prodloužena. Dodavatelé, kterých se projekt týká, jsou rozmístěni v Evropě a v Číně. Projekt je úspěšně realizován lokálními senior poradci se znalostí místních jazyků a s vynikajícími praktickými zkušenostmi s managementem kvality a dodavatelů.