Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktuality

01/2018

KORN CONSULT GROUP v Mexiku uzavřel s jedním prémiovým OEM rámcovou smlouvu na task force projekty. Tým lokálních poradců je zde činný hlavně v oblasti rozvoje dodavatelů a optimalizace výrobních procesů. Vytyčeným výsledkem do budoucna je tak garance výkonného vývoje produktu, fungujícího náběhu do série a trvale zajištěnou produkcí.

01/2018

KORN CONSULT GROUP byl jedním Tier1 pověřen realizací projektu operativní excellence. Nasazený senior konzultant je expertem na management projektů a kvality. Těžiště projektů spočívá na zavedení metod měření pro doprovodná měření ve výrobě, jakož i na snížení reklamací pomocí analýzy vad. Společně s pracovníkem zodpovědným za výrobní procesy zde budou vyvinuta a zavedena patřičná opatření, díky kterým bude v budoucnu dosaženo zvýšení výkonu výroby.

01/2018

Od jedné společnosti, projektující a výrábějící systémy, mechanismy a struktury sedaček pro automobilový průmysl v USA obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. zakázku na obsazení interim pracovníka rozvoje dodavatelů. Centrálním úkolem lokálního senior managera projektu je koučování SQA pracovníků zákazníka a obsahově zajistit kvalitu a logistiku v rámci nových vývojů, jakož i podporu dodavatelů v oblasti kvality v předsérii.

01/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP zakázku na provedení auditu dle VDA 6.3 u jednoho dodavatele technologie. Po přezkoumání těžiště procesů a identifikace rizik byl audit proveden projektovým týmem podle plánu a za dodržení kodexu chování auditorů. Po jeho ukončení bylo provedeno vyhodnocení podle VDA 6.3 a výsledek byl odprezentován.

01/2018

KORN CONSULT GROUP byl od jednoho dodavatele automobilového průmyslu z oblasti tlakových odlitků, výroby forem, zušlechťování povrchů a montáže pověřen realizací přechodu systému managementu na IATF 16949. Po provedení odpovídající GAP analýzy a zpracování implementační road mapy byl standard IATF 16949 zaintegrován do stávajícího systému managementu. Jako rozšíření bude nyní projekt prodloužen ve výrobním závodě v Mexiku.