Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
 • Русский

Aktuality

12/2017

Jeden zákazník, který se specializuje na hliníková vedení pro automobilový průmysl, pověřil po předchozím úspěšně ukončeném projektu KORN CONSULT GROUP přípravou dalšího závodu na zavedení systému managementu kvality dle IATF 16949. Cílem poradenského týmu s dlouholetými zkušenostmi v managementu kvality v tomto projektu Technology Excellence je nastavit ve výrobní lokalitě všechny procesy společnosti na neustálý rozvoj a tyto následně trvale v systému závodu zakotvit

12/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho prémiového OEM zakázku na zajištění stupně zralosti u jeho Tier 2 dodavatele. Zde přetrvávají akutní problémy s dodávkami a se zásobováním, a proto na místě působí poradenský tým, který má mimo jiné dlouhodobé zkušenosti v oblasti task force managementu. Cílem projektu je zavést odpovídající okamžitá opatření, jejich monitorování a následně implementace dodatečných dlouhodobých opatření ve společnosti tak, aby byly zajištěny přesné a bezvadné dodávky do OEM.

12/2017
KORN CONSULT GROUP donating to SOS Kinderdorf International

Přejeme našim zákazníkům, spolupracovníkům a kooperačním partnerům veselý vánoční čas, plný rozjímání v kruhu vašich rodin a přátel. Srdečné poděkování za dobrou a důvěryhodnou spolupráci v tomto roce. Dobré vykročení do nového roku 2018, plného zdraví, úspěchů a štěstí.
Také v tomto roce jsme dodrželi naši dlouholetou tradici a místo nákupu vánočních dárků jsme věnovali prostředky na charitativní zařízení, kde se starají o děti. Protože děti jsou naše budoucnost, tak se tento pohled se rozdělí na celý svět. Proto jde náš dar tento rok na SOS Kinderdorf International. Tato organizace pomáhá dětem a rodinám trpícím nouzí – komplexně a celosvětově. Také v okolí SOS-dětských vesniček je prostřednictvím svépomocných projektů, osvětové práce a zdravotnických stanic poskytována aktivní sousedská pomoc pro potřebné rodiny. Tak právě v chudých zemích je přispíváno k trvalému rozvoji obcí.

12/2017

KORN CONSULT GROUP US Inc obdržel od jednoho čínského dodavatele, který se zabývá vývojem a výrobou povrchově zušlechtěných komponentů, jako je stříkaná litina a galvanizace, zakázku na jeden interim projekt. Těžiště zde leží v launch managementu v jednom americkém výrobním závodě. Nasazený senior projekt manager plánuje vybudování infrastruktury paralelně k rozvoji výroby, zpracovává výrobní layouty a schváluje plány průběhů procesů. Také řídí a vyhodnocuje požadavky na změny od OEM. Tím je náběh sériové výroby dlouhodobě zajištěn.

12/2017

KORN CONSULT GROUP má své aktivity po celém světě. V jižní Africe provádí procesní audit dle VDA 6.3, P2-P7 v rámci rozvoje dodavatelů u jednoho výrobce olejů. Nasazený vedoucí auditor s odpovídající certifikací realizuje projekt v angličtině. Auditor disponuje rozsáhlými zkušenostmi se zpracováním prakticky orientované potenciální analýzy a může též využít svoje odborné znalosti s olejovými produkty.

11/2017

KORN CONSULT GROUP US Inc. obdržel zakázku od jednoho Tier 1 dodavatele v oblasti vývoje a výroby kvalitních komponentů sedaček pro globální automobilový průmysl. Jedná se jak o problémy kapacitní, tak i v oblasti plnění dodávek. Na tomto projektu pracuje jeden americký senior projektový manager a také jeden lokální senior poradce v závodě v Číně. Prostřednictvím denního poradenství na místě, monitorováním a vypracováním strukturovaného zlepšovacího plánu bude do budoucna zajištěno jak strukturované uvolnění nástrojů a výroby, tak i bezchybné dodávky k zákazníkovi.

11/2017

Od jednoho dlouhodobého stálého zákazníka, prémiového OEM, byl KORN CONSULT GROUP pověřen provedením rekvalifikačního auditu u jednoho jeho dodavatele v Rumunsku. Projekt byl realizován jedním místním senior konzultantem s vynikajícími znalostmi s prováděním auditů v automotive a s kompetencemi jako jsou MSA, FMEA, APQP, PPAP, KVP, jakož i PDCA a byl ukončen k celkové spokojenosti zákazníka.

11/2017
KORN CONSULT GROUP China Interim

V rámci jednoho interim mandanta v Číně byl v průběhu 72 hodin KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co Ltd.pověřen od jednoho výrobce ocelových pružin a stabilizátorů podvozků zakázkou na převzetí vedení celého výrobního závodu. Tým poradců, který byl v Číně nasazen, se skládá z jednoho globálního interim managera a několika lokálních interim managerů, kteří úspěšně využívají svoje dlouholeté zkušenosti na splnění nejrůznějších aktivit task-force, interim a zlepšování v daném závodě.

11/2017

KORN CONSULT GROUP nabízí vysoký standard; toto bylo potvrzeno certifikační společností v rámci auditu 3. stranou podle ISO/IEC 27001. Tímto je nyní KORN CONSULT GROUP v Německu certifikován podle standardu bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013.

11/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho Tier 1 výrobce automobilové oscilační techniky zakázku na vyřešení problémů v managementu dodavatelů. Cílem senior projektového managera s praktickými zkušenostmi je podpora přímo na místě u italského dodavatele při zlepšování jeho výrobních procesů a dodržování termínů. Při tom byly také zredukovány výpadky ve výrobě a OEE bylo trvale zlepšeno.

11/2017

Od jednoho nového zákazníka se zaměřením na konstruování a zkoušky dílů pro automobilový průmysl byl KORN CONSULT GROUP pověřen jeho přípravou na certifikaci podle ISO 9001:2015. Potom co poradce s fundovanými zkušenostmi s managementem kvality provedl Gap-analýzu, vypracoval plán na realizaci s odpovídajícími pracovními aktivitami. Ve druhém kroku následovala operativní podpora při implementaci těchto opatření a následně validace pro dosažení certifikace podle ISO 9001:2015.

11/2017

Na základě úspěchu při provádění auditů u dodavatelů , jakož i jejich dalšího rozvoje, dosaženého v krátkém čase, byla rozšířená spolupráce mezi jedním novým evropským zákazníkem, vyrábějícím metanolové spalovací jednotky a KORN CONSULT GROUP pro jeho celosvětový management dodavatelů dále prodloužena. Dodavatelé, kterých se projekt týká, jsou rozmístěni v Evropě a v Číně. Projekt je úspěšně realizován lokálními senior poradci se znalostí místních jazyků a s vynikajícími praktickými zkušenostmi s managementem kvality a dodavatelů.

11/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho Tier 1 dodavatele v automobilovém průmyslu v Maďarsku. s hlavními produkty technologie power train a polymerů. zakázku na realizaci projektu. Nasazení poradci, jeden exekutive a jeden senior poradce, vypracovali na začátku analýzu slabých míst a příčin. Následně působí jako operativní podpora přímo na místě, aby de-eskalační kritéria, zadaná od OEM, byla zakotvena v robustních procesech výrobního závodu.

10/2017

Od jednoho prémiového OEM byl KORN CONSULT GROUP pověřen obsazením pozice managera dodavatelů. Cílem je, aby byl zaručen plynulý náběh faceliftu jedné modelové řady. Nasazený senior konzultant je operativní podporou, působící přímo na místě. Na základě analýzy stavu projektu a rámcových podmínek vypracoval společně s projektovým týmem opatření na optimalizaci projektu tak, aby byl úspěšný launch zajištěn.

10/2017

V rámci jedné nově uzavřené rámcové smlouvy s jedním prémiovým OEM získal KORN CONSULT GROUP US Inc. novou zakázku. Těžištěm tohoto projektu je podpora a monitoring jednoho kritického dodavatele a jeho kapacitních procesů a dodavatelského řetězce v návaznosti na spolehlivé dodávky. Lokální senior konzultant disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblastech managementu dodavatelů, produkce a shop-floor managementu a tím zajišťuje požadované výsledky.

10/2017

KORN CONSULT GROUP byl od jednoho Tiet 1 dodavatele pověřen provedením auditu VDA 6.3 u jeho dodavatele. Nasazený auditor s dlouholetými praktickými zkušenostmi s používáním metodiky VDA komunikoval na úrovni top managementu. Jeho následující znalosti dovedly projekt k úspěšnému zakončení: procesní audit a vývoj procesu, management projektu a dodavatelů, vývoj produktu, jakož i výroba a služby.

10/2017

V rámci interního zlepšovacího programu jedné společnosti obdržel KORN CONSULT GROUP od nového zázazníka zakázku na analýzu jeho jednoho čínského výrobního závodu. Obsahem tohoto projektu technologické excelence v Číně je po provedení hloubkové analýzy organizace a SWOT analýzy přímo na místě v národní řeči, definovat výchozí situaci a vypracovat nosný koncept pro stabilizaci výrobního závodu . Nasazený tým tvoří jeden evropský zkušený senior manager projektu a jeden lokální senior konzultant zaručuje akceptanci a podporu přímo na místě. Tak mohly být překonány cíle zakázky, stanovené zákazníkem.

10/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho výrobce v oblasti bezpečnostní techniky zakázku na další rozvoj stávajícího systému managementu kvality v jednom výrobním závodě. Společnost je již certifikována podle ISO 9001 + 14 001 a potřebuje nyní podporu při zavádění IATF 16949. Tým poradců provedl GAP-Analýzu a na její závěr zpracoval detailní koncept včetně aktivit pro jeho realizaci. Zakázka na implementaci zahrnuje aktivity koučování a tím trvalé přenesení odborných znalostí na organizaci zákazníka.

10/2017

Na základě jedné stávající rámcové zakázky, uzavřené mezi KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co. Ltd a jedním výrobcem automobilů prémiové třídy byl vyžádán zkušený specialista na podporu projektu. Senior poradce zajistil požadované standardy kvality uvnitř celosvětového řetězce dodavatelů a preventivně podporoval oddělení nákupu, vývoje, kvality a logistiky u zákazníka.

09/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho prémiového OEM zakázku na provedení auditu VDA6.3 u jeho jednoho stálého dodavatele. Nová výrobní lokalita dodavatele byla integrována do dodavatelského řetězce v rámci M&A. Nasazený auditor disponuje rozsáhlými zkušenostmi v provádění prakticky orientované potenciální analýzy, vynikajícími znalostmi v oblastech managementu projektů a dodavatelů, jakož i výroby s odbornou expertýzou produktu olej.

09/2017

KORN CONSULT GROUP Mexiko byl pověřen od jednoho globálně vedoucího Tier 1 pro oscilační techniku podporou při převodu výroby do jiné lokality v Brazílii. Zakázka byla realizována při zajištění způsobilosti dodávek s ohledem na plánování a zajištění strojního vybavení. Nasazený senior konzultant působil jako interim projektový manager a tím zajistil hladký průběh stanoveného časového plánu a zásobování.

09/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho Tier1 realizací projektu na Operational Excellence. Exekutiv konzultant je expert v optimalizaci procesů. Se členy top managementu inicioval vytvoření interdisciplinárních projektových týmů. Při tom byly stanoveny měřitelné cíle a ty byly sledovány v rámci projektu, a dále byly zavedeny procesy na jejich dosažení. Tím bylo zajištěno dosažení rozvoje procesů v souladu s termíny, náklady a požadavky. Navíc k poradenskému projektu byl nasazen jeden interim manager, zodpovědný za oblast výroby, aby byl dočasně vysoce profesionálně vyřešen problém chybějícího článku organizace.

09/2017

Úspěchy ve strojírenství jsou výsledkem probíhajících inovací a změn. Společnosti sází na vysoké kompetence KORN CONSULT GROUP v oborech, strategiích a při realizaci. Prostřednictvím definice a sledováním indikátorů úspěšnosti (KPI's) dosahujeme rychlých a trvalých výsledků, např. v dodavatelském řetězci nebo managementu změn, outsourcingu a rozvoje organizace.

09/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho nového evropského zákazníka, který vyvíjí řešení metanolových palivových nádrží, zakázku na rozvoj dodavatelů podle podnikových standardů. Dodavatelé jsou rozmístění v Evropě a Číně. Projekt je realizován lokálním KCG týmem s vynikajícími praktickými znalostmi v oblasti kvality a managementu dodavatelů.

09/2017

KORN CONSULT GROUP získal zakázku na přípravu jedné výrobní lokality na certifikaci dle IATF 16 949. Cílem jednoho poradce s dlouhodobými zkušenostmi v managementu kvality je nastavit závod na neustále se vyvíjející procesy. V rámci projektu byly využity poradenské workshopy a koučink aby bylo na místě implementováno know-how a tím bylo dosaženo shody s požadavky.

09/2017

Od jednoho celosvětově činného dodavatele automobilového průmyslu obdržel KORN CONSULT GROUP v Číně zakázku na provedení auditu VDA 6.3, P5-P7. Lokálně nasazený senior konzultant vykonal audit v angličtině a mandarínštině. Na základě dlouhodobých zkušeností auditora mohl být projekt realizován ke spokojenosti zázazníka.

08/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jednou společností, zabývající se zpracováním plastů se zaměřením na technologie vstřikování, provedením workshopu se zaměřením na hledání nápadů, vývoj a zavedení standardů IATF 16 949. Tento projekt technologické excelence realizoval jeden zkušený exekutive konzultant s praktickým smýšlením a fundovanými znalostmi ISO/TS 16 949, jakož i managementu kvality a metodiky auditu s využitím želvích diagramů.

08/2017

KORN CONSULT GROUP Mexico byl pověřen od jednoho prémiového OEM vedením interim managementu projektu a náběhu v jednom mexickém závodě. Těžištěm je zde výrazné zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE), jakož i vytvoření potřebné transparentnosti uvnitř jednotlivých projektů, dosažení vytyčené zralosti produktů ze strany společnosti a dodržení plánovaných termínů dodávek. Tento projekt operativní excelence byl proveden jedním vycvičeným projektovým senior managerem z USA s praktickými zkušenostmi.

08/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel zakázku od jednoho globálně činného 1. Tier dodavatele na zavedení programu na zlepšení procesů v jednom českém závodě. Jeden exekutive konzultant a senior projekt manager rozpracovali novou strukturu a tím dlouhodobou optimalizaci procesů společnosti a její organizaci a tyto implementovali napříč jednotlivými funkcemi. Nepostradatelnými jsou zde znalosti vývoje procesu a produktu na organizačních a vedoucích úrovních.

08/2017

Od jednoho globálního výrobce plastových výrobků KORN CONSULT GROUP v Mexiku získal mandát na interim vedoucího kvality ve výrobním závodě v Mexiku. Lokální senior konzultant realizoval projekt ve španělštině a angličtině a také fungoval jako první kontaktní osoba při dotazech a v tématech spojených s kvalitou. Vedle toho koučuje nového vedoucího kvality závodu a pomáhá mu svými vynikajícími znalostmi systému managementu kvality, plánování a zajištění kvality, jakož i zkušenostmi s výrobním procesem a managementem dodavatelů.

08/2017

Od jednoho prémiového OEM byl KORN CONSULT GROUP pověřen podporou a dalším rozvojem jeho dodavatelů. Nasazený senior konzultant s dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi v oblasti managementu dodavatelů je první kontaktní osobou přímo na místě a pracuje na rozvoji povědomí o metodách managementu kvality v automobilové oblasti. Také předává svoje znalosti ohledně povědomí o kvalitě u zákazníků a dodavatelů.

08/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho globálního průmyslového a automobilového dodavatele zakázku na aktivní koučink a shadowing. Exekutive konzultant využil svoje fundované zkušenosti z koučinku a také svoje vysoké komunikační kompetence s využitím metod best praktice tak, aby mohl podporovat koučované v jejich nové, rozšířené oblasti úkolů. Cílem je dosažení vysoké efektivity týmové spolupráce, jakož i získání důvěry a trvalá podpora hledání řešení.

08/2017

Díky úspěšné spolupráci v německých a mexických závodech obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. od jednoho stálého zákazníka zakázku, aby ho podporoval při dosažení statusu stabilního vývojového 1. Tier dodavatele. V rámci tohoto projektu technologické excelence byl nasazen tým zkušených senior poradců, aby zpracovali Best Practice koncept a použitím komunikace top-down implementovali vhodné metody řešení. Pomocí koučinku a mentorování bude zajištěno, že rozpracované výsledky budou v organizaci trvale zakotveny.

07/2017

Na základě rámcové smlouvy obdržel KORN CONSULT GROUP v Číně projekt Technology Excellence od jednoho prémiového OEM. Tým expertů KORN CONSULT GROUP, sestávající se z lokálních poradců zaměřených na management projektů, podporovali zákazníka na místě k vyřešení kapacitních úzkých míst. Projekt je realizován mimo jiné i u různých dodavatelů našeho zákazníka.

07/2017

Od jednoho výrobce ocelových pružin a stabilizátorů podvozků obdržel KORN CONSULT GROUP zakázku na interim management. Zaměření projektu bylo na rozvoj strategického konceptu celé logistiky včetně všech procesů, úkolů a zodpovědností na úrovní obchodní jednotky. Nasazený interim manager je expert na logistiku a dodavatelský řetězec, jakož i na implementaci regulačních okruhů (PDCA). Na konci projektu by předán profesionální funkční koncept managementu logistiky.

07/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel v rámci MB Readiness Programu zakázku na rozvoj jednoho Tier 1 dodavatele. Projekt je realizován v Evropě jedním executive konzultantem a vykazuje již v krátké době, díky nasazení různých přístupů, jako jsou interim management a metody zlepšování procesů, dobré výsledky, které budou trvale zakotveny v organizaci.

07/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho výrobce polymerů na provedení workshopů pro rekvalifikaci interních auditorů kvality podle standardů IATF 16 949. Tyto workshopy, včetně písemného přezkoušení, vedl na místě u zákazníka jeden exekutive konzultant nejen s vynikajícími znalostmi managementu kvality, ale i se znalostmi koučování / tréninku.

07/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od jednoho celosvětového výrobce plastových dílů různé zakázky, týkající se výroby, managementu logistiky, procesů a kvality v několika výrobních lokalitách. V rámci projektů, realizovaných velmi zkušeným senior poradcem a senior projektovými managery ve španělštině a angličtině společně s týmem zákazníka, byly aktuální standardy a procesy rozšířeny a zlepšeny, Tím mohlo být dosaženo výrazného zvýšení efektivnosti procesů.

06/2017

Je to již čtvrtý po sobě jdoucí rok, ve kterém bylo společnosti KORN CONSULT GROUP uděleno ocenění "Top Consultant". Během slavnostního ceremoniálu, dne 23. června 2017 v Essenu, federální prezident Christian Wulff předal ocenění do rukou CTO Markuse Schäfera a CFO Christiana Korna. Toto uznání motivuje všechny zaměstnance a vedení společnosti KORN CONSULT GROUP k udržení vysokého standardu tak, aby byla zajištěna trvalá spokojenost našich klientů a tím vytvořena šance na získání tohoto ocenění i pro příští rok. Děkujeme tímto našim klientům za důvěru a pozitivní zpětnou vazbu během průzkumu společnosti Top Consult (https://www.beste-mittelstandsberater.de/2017/korn-consult-gmbh-1.html)

06/2017

V rámci projektu excelence kvality pro jednoho mezinárodního výrobce lehkých komponentů pro automobilový průmysl, zavedl KORN CONSULT GROUP v Mexiku opatření k dosažení způsobilosti. Byly realizovány shop floor workshopy se všemi pracovníky a vedoucími pracovníky pro zajištění průniku jejich obsahu do všech úrovní společnosti.

06/2017

Na základě úspěchů, dosažených v krátkém čase, byla spolupráce mezi KORN CONSULT GROUP a jedním globálně vedoucím Tier 1 dodavatelem vibrační techniky strategicky rozšířena. Celosvětově nasazený tým poradců díky svým zkušenostem úspěšně podporoval zákazníka v různých projektech na převod výroby, rozvoj dodavatelů, náběhu výrob a task-force.

06/2017

KORN CONSULT GROUP získal zakázku od jednoho výrobce tlakových senzorů na interní podporu operativy a péče o zákazníky v oblasti managementu kvality. Přepodklad rozsáhlých zkušeností se six sigma a kvalifikaci black belt mohl náš zkušený senior konzultant splnit. Díky rychlému nasazení našeho interim managera byly procesy a organizace oblasti kvality dlouhodobě zlepšeny a stabilizovány.

06/2017

Jeden čínský výrobce ozdobných a funkčních komponentů pro automobilový sektor pověřil KORN CONSULT GROUP v Číně poradenstvím na zavedení standardů VDA 6.3. Tým lokálních senior konzultantů realizoval projekt ve dvou jazycích, mandarínštině a angličtině na místě u zákazníka. Projekt mohl být úspěšně implementován na základě znalostí našich expertů ohledně metod managementu kvality podle VDA 6.3 a ISO TS 16 949.

05/2017

Společnost KORN CONSULT GROUP byla pověřena globálně známým dodavatelem oscilační techniky v automobilovém průmyslu, aby objasnila problémy a definovala opatření u dodavatele v Maďarsku. Tento dodavatel měl problémy týkající se jak kapacity, tak i dodávek. Zkušený senior projekt manažer analyzoval STÁVAJÍCÍ stav nástrojů a zařízení a také i existenci kompletní dokumentace, týkající se plánování kapacit a jejich ověřování na místě v Maďarsku.
Poté byla provedena podrobná analýza hlavních příčin uvedených problémů a nedostatků. Proto byl vytvořen strukturovaný akční plán, jehož cílem bylo zlepšit současnou výkonnost tohoto dodavatele, plán, který bude použit při realizaci projektu v místě dodavatele

05/2017

Mexická pobočka společnosti KORN CONSULT GROUP byla pověřena vybudováním výrobního závodu, za účelem přesunu globálního dodavatele motorových vozidel na území Brazílie. Tento dlouhodobý projekt byl podporován senior projekt manažerem a senior konzultantem. Základní úkol spočívá v zajištění detailních dodávek, plánování logistiky, organizace skladovacích prostor a zajištění dostupnosti strojů při dodržování časového harmonogramu předepsaného klientem. Cílem je přemístění dodavatelské kapacity bez problémů a výpadků při současném zajištění vysoké kvality.

05/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od velkého dodavatele automobilového průmyslu, celosvětově proslulého, zakázku na dočasného manažera pro vedení pracovní skupiny na zahájení projektu na místě slovenské společnosti. Požadavky na senior konzultanta byly mimo jiné znalost německého, anglického, a dokonce i slovenského jazyka, jakož i dočasný management logistiky a kvality. Po analytické fázi, kdy senior konzultant získal první obecnou představu o situaci, byly definovány správné KPI ukazatele během vlastní koncepční fáze se zodpovědnými osobami za proces a vedení společnosti. Úkol společného vývojového týmu se sestává z vypracování vhodných podmínek a hypotéz pro dosažení těchto charakteristických čísel.

05/2017

Mexická pobočka společnosti KORN CONSULT GROUP byla pověřena optimalizací logistického procesu mezi mexickým sériovým dodavatelem Tier 1 a německým dodavatelem. Je nutné provést optimalizaci logistického řetězce, kde dochází ke zpožďování toku informací od pověřeného dopravce a současně chybějících důležitých informací od jeho dodavatele. Zkušený senior konzultant přímo na místě, hovořící španělsky a anglicky a projektový manažer, který je rodilý Němec, nabízí klientovi podporu v koordinaci a komunikaci, aby se zkrátily dodací lhůty a časy vyřizování celních formalit. Současné zaškolili zaměstnance v oblasti logistiky a toku materiálu. Díky těmto opatřením, může být projekt dokončen včas, a proto lze dosáhnout dlouhodobých zlepšení.

05/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen stávajícím klientem, který působí celosvětově jako vývojový dodavatel konstrukčních skupin v automobilovém průmyslu, provedením GAP analýzy dle IATF 16949. Pověřený senior konzultant, který má rozsáhlé praktické zkušenosti s ISO/TS 16949 a současně má i auditorskou kvalifikaci dle IATF 16949, nejprve určil SOUČASNÝ stav aktuálních procesů společnosti, které jsou založeny na normách ISO/TS. Následně pak mohl být vytvořen podrobný obecný obraz o nesrovnalostech a potřebných nezbytných zlepšeních pro přechod na IATF 16949 tak, aby klient mohl přizpůsobit procesy společnosti, a aby současně bylo možné úspěšně zavést nový management procesů společnosti, a tak mohla být získána certifikace dle IATF 16949.

05/2017

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd v Číně byl pověřen průmyslovou společností, která zpracovává hliník a působí po celém světě, provedením čtyřdenního auditu dle VDA 6.3, P2-P7. Dva pověření auditoři realizovali projekt v angličtině a v mandarínštině a komunikovali na úrovni nejvyššího managementu. Použité metody pro tento projekt byly mimo jiné: procesní audit, management projektu, vývoj produktů a procesů, řízení dodavatelů, výroba a zákaznický servis.

05/2017

Za účelem možnosti nabídnout svým klientům co nejširší pole činnosti, KORN CONSULT GROUP neustále rozšiřuje a prohlubuje stávající pole kompetencí. Od druhé poloviny roku 2017, pro segment konstrukce strojů budou k dispozici senior konzultanti s bohatými zkušenostmi a praxí, pro podporu, management a realizaci projektů. Vedoucím této oblasti je pan Bernhard SCHMITT. Tento diplomovaný inženýr s profesními zkušenostmi delšími než 35 let v oblasti instalace a konstrukce strojů, je nyní k dispozici pro projekty u našich klientů.

04/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním vedoucím výrobcem hliníkových obalů ve Švýcarsku podporou při vyhledání a výběru nových dodavatelů v oblasti strojírenství a výroby speciálních zařízení. V té samé době byla úkolem senior projekt managera s 30-ti letými zkušenostmi příprava zákaznicky specifického dotazníku, jakož i dokumentů, které jsou vyžadovány zákaznickými a technickými specifikacemi, návštěvy potencionálních nových dodavatelů a příprava finální SWOT zprávy. Tento projekt vedl k optimálnímu výběru dodavatelů.

04/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel od globálně vedoucího výrobce navigačních přístrojů zakázku na podporu dodavatelů výroby dle VDA 6.3 Readiness. Nadnárodní projekty zahrnovaly přípravu v celkem 4 lokalitách u dodavatelů v Číně a na Tajwanu. Díky silné orientaci na potřeby, KORN CONSULT GROUP je schopen realizovat další fáze projektu.

04/2017

V rámci OEM eskalace jeden výrobce bezpečnostních dílů kontaktoval KORN CONSULT GROUP s požadavkem na zlepšení kvality a interních procesů ve dvou lokalitách ve východní Evropě. Určený tým, který se skládal z několika senior konzultantů, senior projekt managerů a exekutivních konzultantů podporoval 1. Tier dodavatele, aby získal klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) od OEM v daném časovém horizontu.

04/2017

KORN CONSULT GROUP v Mexiku byl pověřen prémiovým výrobcem automobilů podporou jednoho 1. Tier dodavatele. Jeden zkušený senior konzultant byl dislokovaný do Mexika, aby stabilizoval procesy a zajistil úspěšný start výroby.Již po dvou týdnech byly měřitelně stanoveny KPI zlepšení u všech účastníků projektu. Proto tedy byla intenzivně zahájena implementace a rozšířena na udržitelný rozvoj.

04/2017

KORN CONSULT GROUP nabízí svým zákazníkům vysoký standard konzultačních služeb. To může být zajištěno díky zaměstnancům, velmi dobře trénovaným ve všech požadovaných oblastech. V minulých několika měsících byly provedeny značné změny ve VDA standardech, a proto zaměstnanci absolvovali in house trénink na up-grade z VDA 6.3:2010 na VDA 6.3:2016 a také školení na up-grade ISO / TS 16949 na IATF 16949.

04/2017

Stávající smlouva s KORN CONSULT GROUP byla jednou společností, vyrábějící plasty, prodloužena na implementaci koučinku v oblasti managementu kvality. Na základě výsledných úspěchů, kterých bylo již v krátké době dosaženo pomocí koučinkových schůzek, nadšený zákazník se rozhodl proaktivně rozšířit zakázku. Jako část projektu jeden zkušený kouč řídil workshop se zaměstnanci a s týmem managerů. V návaznosti na to byly prováděny koučinkové schůzky s divizním managerem.

04/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen celosvětovým výrobcem plastů v Mexiku zlepšením logistického konceptu pro tuto lokalitu.Díky poradenství zkušeného senior konzultanta, proces byl zlepšen, takže byla zajištěna rychlá dostupnost pro výrobu. Pomocí holistické rozvahy a zlepšení logistických procesů a jejich efektu na další procesy, značný potenciál mohl být navýšen pro zákazníka.Toto bylo efektivně implementováno díky koučinku našeho experta.

04/2017

Třetí Automobilové symposium se konalo v Šanghaji od 19. – 20. dubna 2017. Toto je jedna z předních událostí v automobilovém průmyslu. KORN CONSULT GROUP byl také účastníkem tohoto symposia a prezentoval se prostřednictvím svých lokálních konzultantů a také zástupců z Německa. Zájemci z řad návštěvníků veletrhu mohli najít informace, týkající se rozsahu našich konzultatských aktivit a také se přesvědčit o naší profesionalitě. Naše dojmy z této události můžete najít na následujícím linku: http://korn-consult.com/cz/events/chinese-car-symposium

04/2017

KORN CONSULT GROUP implementoval QSB + Readiness projekt pro jednoho čínského Tier 2 dodavatele. V první fázi projektu, lokální konzultanti z Číny řídili základní trénink se zainteresovanými zaměstnanci a odděleními. V dalším kroku, byly provedeny audity na místě a na jejich základě byl realizován workshop na zjištění kořenových příčin a dále na plánování implementace. Následující byla fáze s výsledkem realizace implementačních bodů v dlouhodobém hledisku za pomoci operačního shop floor managementu a koučování zákazníka.

03/2017

V rámci perzonálního leasinku KORN CONSULT GROUP poskytl experta na FMEA (Analýza příčin a následků chyb) výrobci pohonných systémů a polymerních technologií pro automobilový průmysl. Senior konzultant byl zodpovědný za kontrukční oddělení. Následně odprezentoval a moderoval prezentaci výsledků směrem k zákazníkovu klientovi.

03/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním mezinárodním výrobcem pneumatik z Japonska úkolem adaptovat procesy společnosti podle požadavků nové normy IATF 16949 v rámci projektu. Rozsáhlý projekt, který byl realizován týmem zkušených konzultantů, zahrnoval definování a implementaci procesního domu a následného tréninku managerů procesu. Tým zákazníka byl podporován prostřednictvím koučinku, aby byly efektivně využity jejich procesní požadavky.

03/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel zakázku na zpracování GAP analýzy pro standardní "BS OHSAS 18001:2007" od OEM pro automobilový průmysl. Tento standard je britskou normou pro bezpečnost práce a ochranu zdraví, která je mezinárodně uznávána. Zkušený senior konzultant analyzoval současnou situaci přímo na místě u zákazníka a odprezentoval mu stávající odchylky od standardu.

03/2017

KORN CONSULT GROUP provedl audit pro prémiového výrobce automobilů (OEM) se zaměřením na management projektů, jakož i na plánování rozvoje procesů a výrobků. Po provedení potenciální analýzy s pomocí senior projekt managera, byl vyvinut projekt na implementaci zlepšovacích opatření a dále byl úspěšně podporován.

03/2017

KORN CONSULT GROUP uzavřel kontrakt s technologicky celosvětově vedoucím dodavatelem do automobilového průmyslu na provedení auditu dodavatelů podle VDA 6.3. Na základě toho zkušení auditoři provedli audity VDA 6.3 v různých oblastech aplikace P2 – P7 po celé Evropě. Zkušenosti získané z dlouhodobé spolupráce s tímto zákazníkem umožnily provedení auditů s ohledem na jejich zaměření.

03/2017

Pro podporu certifikace IATF 16949, mezinárodní společnost pověřila KORN CONSULT GROUP v Číně zajištěním interim experta kvality pro tým auditorů. Certifikovaný auditor – který měl širokou znalost nové normy IATF 16949: 2016, jakož i změn oproti původní normě ISO TS 16949 – úspěšně realizoval projekt přímo na místě. Za pomoci interkulturelních kompetencí, KORN CONSULT GROUP je schopen flexibilně reagovat na mezinárodní požadavky a nabídnout služby společně se zahraničními i lokálními konzultanty.

03/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen výrobcem osobních a užitkových automobilů provedením asesmentu podle Automotive SPICE u jeho dodavatelů. S pomocí této metody, oborově specifickou verzí ISO / IEC 15504, zkušený konzultant úspěšně ohodnotil výkony procesů rozvoje dodavatelů.

03/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním premiovým OEM na provedení projektu VDA 6.3 Readiness u dodavatele v Číně. Tým zkušených lokálních konzultantů podporoval dodavatele při přípravě pro plánovaný VDA 6.3 audit použitím čtyř-fázového modelu. Stávající problém byl analyzován, řešení byla definována, měřítka implementace byla stanovena pro zlepšení a efektivita zavedených opatření bude prověřena v posledním kroku.

03/2017

Vedoucí výrobce (Tier 1) průmyslových kabelů pověřil KORN CONSULT GROUP zajištěním interim kvality managera pro implementaci různých úkolů včetně zavedení IATF 16949:2016. Zkušený senior konzultant zavedl management procesů pro zákazníka v Rakousku a implementoval požadavky IATF 16949 v příslušných procesech.

02/2017

S pomocí auditora VDA 6.3 od KORN CONSULT GROUP, který byl lead auditorem, jeden výrobce vyšší třídy automobilů provedl potenciální analýzu podle VDA 6.3 u jednoho dodavatele olejů v Singapuru. Příslušná zpráva z analýzy byla zákazníkovi poskytnuta jako vždy včas. Díky profesionálnímu provedení potencionální analýzy a krátkému času na vypracování finální zprávy, byla zakázka splněna k úplné spokojenosti zákazníka.

02/2017

Prostřednictvím mezinárodního výrobce komponentů karosérií a podvozků byla stávající objednávka u KORN CONSULT GROUP na zavedení excelence kvality rozšířena na globální úroveň. Po implemetaci v Německu bude úspěšný koncept implementován v Mexiku s pomocí zkušeného senior konzultanta.

02/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen Evropskou plastikářskou korporací podporou dodavatele v Maďarsku. V návaznosti na technické požadavky se předpokládalo vedení projektu v angličtině a maďarštině. Díky mezinárodnímu týmu konzultantů KORN CONSULT GROUP byl projekt v krátké době úspěšně realizován senior konzultantem s požadovanými vlastnostmi.

02/2017

Čína je důležitým prodejním trhem také pro společnost KORN CONSULT GROUP, která má svoji kancelář v Šanghaji. Proslulý South China Morning Post publikoval článek o KORN CONSULT GROUP jako součást speciální přílohy Germany Business Report 2017. Celý článek naleznete pod: http://www.scmp.com/country-reports/country-reports/topics/germany-busin...

02/2017

Vedoucí globální společnost v povrchových technologiích pověřila KORN CONSULT GROUP optimalizací stávající FMEA (detekce vad a analýza jejich vlivu) pro výrobní procesy. Cílem kontraktu bylo zlepšení implementace procesu FMEA a aby byla více efektivní a přijatelnější pro uživatele.

02/2017

Globální výrobce dynamických vibračních systémů pro automobilový průmysl zadal KORN CONSULT GROUP kritický task force projekt. Projekt měl pro zákazníka vysokou prioritu, takže byl na místě odstartován v již průběhu dvou dnů. Nasazený executive konzultant a senior projekt manager převzali v krátkém čase řízení projektu s cílem stabilizace výkonu procesu a zpracování konceptu pro další trvalý rozvoj. V tom samém čase také musely být zajištěny navýšené dodávky ke koncovému zákazníkovi. Řízení a zlepšování dalších klíčových ukazatelů (KPI), relevantních pro dané procesy, bylo též součástí úkolu, který byl úspěšně splněn.

02/2017

Celosvětový vedoucí výrobce hliníkových dilů pro automobilový průmysl pověřil KORN CONSULT GROUP implemetací Standardů VDA 6.3 ve svém mexickém závodě. V průběhu několika týdnů projektu byly provedeny analýzy a byla zavedena zlepšení.

02/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním evropským výrobcem bezpečnostních systémů automobilů provedením analýzy příčin na základě ISO TS 16949. Tento projekt byl veden zkušeným senior konzultantem s velkými zkušenostmi v managementu kvality a také se znalostí příslušných systémů. V návaznosti na to byl projekt následně rozšířen o analýzy procesů a zlepšovací programy.

02/2017

KORN CONSULT GROUP v Číně byl nominován jedním 1. Tier dodavatelem interiérových dílů na provedení MB Supplier Readiness Programu. Dva lokální konzultanti provedli v čínském závodě předběžnou analýzu a na jejím základě vypracovali plán na zlepšení. S pomocí KORN CONSULT GROUP byl dodavatel brzy schopen zcela splnit požadavky zákazníka.

01/2017

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním globálním výrobcem systémů na uchovávání energie pro zařízení, standardní a automobilový průmysl provedením diferenční analýzy dle IATF 16949: 2016 v jednom evropském závodě. Tuto objednávku převzali certifikovaný senior technický odborník (16949) a zkušený senior konzultant, kteří úspěšně realizovali tento rozsáhlý projekt. Projekt se skládal z fází analýzy a konceptu s výsledkem stanovení odchylek od IATF 16949 a dále pak ze zpracování implementačního konceptu

01/2017

V lednu 2017 byl KORN CONSULT GROUP US Inc. oficiálně zaregistrován v US Commercial Register. Takže nyní je KORN CONSULT GROUP v USA reprezentován svou vlastní společností, která je již od lokálních zákazníků pověřována projekty v Americe. Náš tým kozultantů v USA se nadále zozšiřuje

01/2017

Jeden celosvětový vedoucí výrobce palivových nádrží pro automobilový průmysl rozšířil stávající kontrakt s KORN CONSULT GROUP na provedení koučinku v managementu kvality. Zkušený senior konsultant podporoval zákazníka v managementu operativní kvality a realizoval tréninky a workshopy pro managery.

01/2017

KORN CONSULT GROUP v Německu je nyní certifikován podle ISO 9001:2015. Pří úspěšném auditu, který byl proveden v listopadu, nebyla nalezena žádná odchylka. Na základě auditu byl vydán oficiální certifikát AJA, a tak je společnost KCG atestovaně certifikována

01/2017

KORN CONSULT GROUP obdržel zakázku od 1. Tier dodavatele interiérů do automobilového průmyslu na pokračování probíhající zakázky na podporu managementu kvality pro sériovou výrobu. Jeden zkušený senior projekt manager a jeden konzultant s rozsáhlými technickými znalostmi podporovali zákazníka v oblasti managementu dodavatelů. Toto zahrnovalo hlavně vybudování regulačních kroužků kvality (Pareto, atd.) a definování procesů analogických k VDA 6.3. Dalším hlavním zaměřením zakázky je zajištění úrovně zralosti pro plánovanou sériovou výrobu.

01/2017

Existující projekt s KORN CONSULT GROUP byl jedním prémiovým výrobcem automotive rozšířen na dva čínské dodavatelské závody. V předchozích fázích projektu byly provedeny analýzy slabých míst a systematická analýza kořenových příčin a na jejich základě byl definován akční plán. Profesionální přístup senior konzultantů zajistil strukturovaný a efektivní pokrok projektu, takže tým konzultantů byl také pověřen implementací plánovaných pracovních balíčků.

01/2017

Jedním dlouhodobým zákazníkem, prémiovým výrobcem automobilů, byl KORN CONSULT GROUP pověřen zajištěním rozvoje jednoho dodavatele důležitého komponentu. S pomocí našich specialistů byl zajištěn start projektu v oblasti kvality a kvantity a optimalizací procesu mohl být zredukován počet vyřazovaných výrobků. Tímto byla přímo vytvořena situace win-win pro dodavatele i pro zákazníka, jakož i setrvalý přístup k řešení problémů.