Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktualności

01/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od dostawcy dla przemysłu samochodowego na przeprowadzenie projektu „Operational Excellence”. Senior Konsultant oddelegowany do tego zadania jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami i jakością. Głównym celem jest wdrożenie nowych technik pomiarowych podczas inspekcji na produkcji oraz redukcja reklamacji poprzez analizę przyczyn źródłowych. Wraz z Kierownikiem Produkcji zdefiniował odpowiedni akcje korekcyjne które przyczynią się do wzrostu produkcji.

01/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc otrzymał kontrakt na funkcji ‘Interim Supplier Development’ od producenta mechanizmów oraz siedzeń dla przemysłu samochodowego. Celem Senior Project Managera jest szkolenie pracowników klienta z działu SQE w obszarze zapewnienia jakości przy nowych uruchomieniach i produkcji preseryjnej.

01/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał project od producenta samochodów klasy Premium na przeprowadzenie audytu VDA 6.3 u dostawcy. Po wstępnej analizie procesów i identyfikacji ryzyk zespół projektowy przeprowadził audyt zgodnie z planem i kodeksem postępowania audytorów. Następnie został opracowany plan oraz prezentacja wyników.

01/2018

KORN CONSULT GROUP został nominowany na przeprowadzenie projektu transformacji do zgodności z IATF 16949 przez Klienta z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji form oraz obróbki powierzchniowej i montażu. Po przeprowadzeniu GAP analizy i stworzeniu mapy drogowej wymagania IATF 16949 zostaną uwzględnione w obecnym systemie zarządzania jakościa. W kolejnej fazie projekt będzie poszerzony o zakład w Meksyku.

01/2018

KORN CONSULT GROUP w Meksyku podpisał kontrakt na projekty Task Force z jednym z producentów samochodów klasy Premium. Lokalny zespół konsultantów oferuje wsparcie głównie z obszarach rozwoju dostawców oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem jest zagwarantowanie prawidłowego procesu rozwoju produktów oraz bezproblemowych nowych uruchomień