Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
 • Русский

Aktualności

08/2017

KORN CONSULT GROUP wygrał projekt przeprowadzenia warsztatów w zakresie burzy mózgów, rozwoju oraz wdrożenia standardów zgodnych z IATF 16949. Ten projekt został przeprowadzony przez doświadczonego Executive Konsultanta w zakresie ISO/TS 16949. Zarządzania jakością oraz podejściem „żółwia”.

08/2017

KORN CONSULT GROUP odział w Meksyku otrzymał zlecenie od producenta samochodów klasy Premium na projekt zarządzania projektem w swoim odziale w Meksyku. Celem projektu jest poprawa wskaźnika OEE jak również przejrzystość projektu w celu zapewnienia zakończenia projektu na czas. Projekt doskonałości operacyjnej był prowadzony przez doświadczonego Senior Project Managera z USA.

08/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od międzynarodowego dostawcy dla przemysłu samochodowego w zakresie usprawnienia wewnętrznych procesów w zakładzie zlokalizowanym w Czechach. Executive Konsultant oraz Senior Project Manager będą wspólnie pracować w celu restrukturyzacji oraz optymalizacji procesów oraz struktury organizacyjnej oraz nad wdrożeniem projektu w całej organizacji. Duże doświadczenie jak i wiedza rozwoju procesów i produktów jest niezbędna w tym projekcie.

08/2017

KORN CONSULT GROUP z Meksyku otrzymał projekt od producenta elementów z tworzyw sztucznych na tymczasowego kierownika jakości zakladu w Meksyku. Lokalny Senior Konsultant posługujący się zarówno językiem angielskim i hiszpańskim był trenerem dla nowego kierownika jakości dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie zarządzania jakością, planowania jakości jak również i procesach produkcyjnych i zarządzaniu dostawcami.

08/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał projekt od producenta samochodów klasy Premium w zakresie rozwoju dostawców. Senior Konsultant z długoletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej.i rozwoju dostawców będący kluczową osobą kontaktową dla klienta przeprowadził sesje treningową w tym temacie.

08/2017

KORN CONSULT GROUP zakończył projekt szkolenia kadry menedżerskiej u jednego z wiodących dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Executive Konsultant dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu w obszarze szkoleń oraz rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych wraz z podejściem opartym na bazie najlepszuch doświadczeń przeprowadził szereg szkoleń. Celem jest wzrost zaangażowania pracowników oraz pomoc w podejmowaniu decyzji.

08/2017

Dzięki współpracy biura niemieckiego i meksykańskiego KORN CONSULT GROUP US Inc otrzymał projekt od obecnego kleinta w zakresie rozwoju dostawcówa. Zespół złożony z Senior Konsultantów wdrożył najlepsze praktytki oparte na doświadczeniu oraz dzięki komunikacji TOP DOWN.

07/2017

Dzięki umowie ramowej z jednym z wiodących OEM, firma KORN CONSULT GROUP w Chinach została nominowana do projektu doskonałości technologicznej . Eksperci KORN CONSULT GROUP, składający się z kilku lokalnych konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu projektami, wspierają na miejscu proces usprawniania wąskich gardeł. Wdrożenie dotyczy także różnych dostawców klienta.

07/2017

Od producenta sprężyn zwojowych i stabilizatorów do zawieszeń KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie dotyczące tymczasowego zarządzania. Przedmiotem projektu było opracowanie ogólnej koncepcji logistycznej obejmującej procesy, zadania i obowiązki na poziomie jednostki biznesowej. Mianowany menedżer tymczasowy jest ekspertem w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, a także w kwestii wdrażania cyklów usprawnień (PDCA). Na zakończenie projektu przekazano profesjonalną koncepcję funkcjonowania nowego zarządzania logistyką.

07/2017

Grupa KORN CONSULT GROUP otrzymuje w ramach programu gotowości MB nominację do doskonalenia dostawcy Tier 1. Projekt zostanie przeprowadzony w Europie z konsultantem z zarządu i pokazuje, stosując różne podejścia, takie jak tymczasowe zarządzanie i metody doskonalenia procesów już po krótkim czasie sukcesów dźwiękowych, które powinny stać się możliwe do zamontowania w organizacji.

07/2017

Grupa KORN CONSULT została mianowana przez producenta polimerów na prowadzenie warsztatów w celu rekalibracji wewnętrznych audytorów jakości zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949. Warsztaty te, w tym egzaminy pisemne, były przeprowadzane przez doświadczonego konsultanta o doskonałej znajomości zarządzania jakością oraz w zakresie coachingu / szkoleń w miejscu siedziby klienta.

07/2017

Grupa KORN CONSULT GROUP otrzymała od światowego producenta części z tworzyw sztucznych różnorodne zamówienia w kilku obszarach: w zakresie produkcji, logistyki, zarządzania procesami i jakością. W prowadzonych projektach z doświadczonymi starszymi konsultantami i starszymi menedżerami projektów mówiących po hiszpańsku i angielsku bieżące standardy i procesy zostały rozszerzone i udoskonalone wraz z zespołem klientów. Na tej postawie osiągnięto znaczne zwiększenie efektywności procesu.

06/2017

Chiński producent elementów dekoracyjnych i funkcjonalnych dla sektora motoryzacyjnego zlecił KORN CONSULT GROUP w Chinach doradztwo w zakresie zarządzania w celu wdrożenia standardów VDA 6.3. Lokalny zespół konsultantów przeprowadził dwujęzyczny projekt w języku mandaryńskim i angielskim w siedzibie klienta. Projekt mógł zostać zrealizowany z powodzeniem dzięki wiedzy eksperckiej w zakresie metod zarządzania jakością zgodnie z VDA 6.3 i ISO TS 16949.

06/2017

W kontekście projektu doskonałości jakościowej dla międzynarodowego producenta lekkich części dla przemysłu motoryzacyjnego, KORN CONSULTGROUP Mexico wprowadza działania kwalifikacyjne. Prowadzone są warsztaty na terenie zakładu ze wszystkimi pracownikami i menedżerami w celu zapewnienia udostępnienia treści na wszystkich poziomach firmy.

06/2017

Współpraca między KORN CONSULT GROUP a wiodącym globalnym dostawcą Tier 1 dla technologii wibracyjnych została strategicznie rozszerzona na bazie sukcesu osiągniętego w bardzo krótkim czasie. Zespół nominowanych konsultantów na całym świecie, wspierany dzięki doświadczeniu uzyskanemu w różnych projektach związanych z relokacją, zarządzaniem dostawcami, wdrożeniami i projektami task force.

06/2017

Grupa KORN CONSULT otrzymała zamówienie producenta czujników ciśnienia dla inżynierii motoryzacyjnej dla zapewnienia wsparcia operacyjnego i tymczasowego dla klientów w zakresie zarządzania jakością. Wymóg pełnej wiedzy w zakresie kwalifikacji Six Sigma i pasów czarnego może spotkać się z naszym doświadczonym starszym konsultantem. Dzięki szybkiemu pracownemu menadżerowi tymczasowemu proces i organizacja w zakresie jakości zostały zoptymalizowane i trwale ustabilizowane.

06/2017

Czwarty raz z rzędu KORN CONSULT GROUP otrzymał prestiżową nagrodę Top Consultant. W trakcie ceremonii która odbyła się 23 czerwca w Essen Christian Wulff Prezydent Niemiec przekazał słowa uznania CTO Markus Schäfer oraz CFO, Christian Korn. Ta nagroda motywuje nasz zespół jak również zarząd KORN CONSULT GROUP to ciągłego podnoszenia jakości swoich usług oraz zadowolenia swoich wszystkich kientów. Chcielibyśmy podziękować naszym klientom za zaufanie oraz pozytywną ocenę naszej pracy poprzez przeprowadzone ankiety Top Consultant (https://www.beste-mittelstandsberater.de/2017/korn-consult-gmbh-1.html)

05/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od globalnego producenta systemów oscylacyjnych dla przemysłu samochodowego w związku z problemami jakościowymi i logistycznymi z jednym z dostawców z Węgier. Doświadczony Senior Project Manager przeprowadził analizę stanu obecnego oraz analizę dokumentacji związanej z planowaniem jak i zdolności produkcyjnych. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę przyczyn źródłowych. Jako wynik plan akcji korekcyjnych został zdefiniowany które następnie będą wdrażane i monitorowane u dostawcy.

05/2017

Odział KORN CONSULT GROUP w Meksyku otrzymał projekt stworzenia zakładu produkcyjnego w ramach transferu produkcji jednego z dostawców dla branży motoryzacyjnej na teren Brazylii. Ten długoterminowy projekt jest prowadzony przez Senior Project Managera oraz Senior Konsultanta. Projekt składa zakłada zapewnienia ciągłości dostaw, planowanie logistyczne, organizacje magazynów oraz dostawy maszyn na czas zgodnie z planem projektowym. Celem jest transfer produkcji bez zakłócenia ciągłości dostaw oraz zapewnienia jakości dostarczanych produktów.

05/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymal od dużego międzynarodowego dostawcy dla przemysłu samochodowego projekt tymczasowego zarządzania nowym projektem w zakładzie na Słowacji. Jednym z wymagań klienta była znajomość języka niemieckiego, angielskiego oraz słowackiego jak również doświadczenie w logistyce i jakości. Po przeprowadzeniu analizy stanu obecnego ustalono właściwe wskaźniki KPI razem z pracownikami odpowiedzialnymi za proces produkcyjnymi i zarządem. Zespół projektowy składał się ponadto z przedstawicielami działu rozwoju produktu i dzięki temu uzyskano pozytywne wyniki.

05/2017

KORN CONSULT GROUP z Meksyku otrzymał projekt optymalizacji procesu logistycznego pomiędzy zakładem w Niemczech I dostawcy z Niemiec. Opóźnienia w komunikacji z dostawcą usług transportowych oraz brak informacji ze strony dostawcy wymagają poprawy. Doświadczony Senior Consultant mówiący po hiszpańsku i angielsku oraz Project Manager z Niemiec wsparł klienta poprzez koordynowania przepływu komunikacji w celu redukcji czasu dostawy oraz formalności celnych. Dodatkowo pracownicy zostali przeszkolenie z obszaru logistyki. Dzięki temu projekt może zostać zakończony sukcesem.

05/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od stałego klienta światowego dostawcy elementów konstrukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym na przeprowadzenie analizy stanu obecnego pod kątem wymagań IATF 16949. Senior Konsultant oddelegowany do tego projektu posiadający praktyczne doświadczenie jak i kwalifikacje audytorskie IATF 16949 przeprowadził analizę stanu obecnego. Następnie szczegółowy obraz stanu obecnego został przedstawiony zarówno jak i akcje korekcyjne które muszą zostać wdrożone w celu pozytywnej certyfikacji IATF 16949

05/2017

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd z China otrzymal zlecenie na przeprowadzenie audytu VDA 6.3 P2-P7 od światowego dostawcy elementów aluminiowych. Projekt został przeprowadzony przez dwóch audytorów w języku angielskim i chińskim i wynik został przedstawiony zarządowi. Podczas audytu następujące obszary były ocenione: zarządzanie projektami, rozwój produktu i procesu, zarządzanie dostawcami, obsługa klientów.

05/2017

W celu poszerzenia zakresu świadczonych usług KORN CONSULT GROUP zaczynając od drugiego półrocza 2017 rozpocznie współpracę z Senior Konsultantami z obszaru budowy maszyn. W tym celu Pan Bernhard SCHMITT z ponad 35 letnim doświadczeniem w tej dziedzinie dołącza do naszego zespołu i będzie wspierał naszych klientów w tym obszarze.

04/2017

KORN CONSULT GROUP został nominowany przed globalnego wiądocego producenta systemów nawigacji na przeprowadzenie audytu wg VDA 6.3. Jest to międzynarodowy projekt obejmujący 4 dostawców zlokalizowanych w Chinach i Tajwanie. Dzięki zorientowaniu na potrzeby klienta KORN CONSULT GROUP jest w stanie zrealizować kolejne fazy projektu.

04/2017

W ramach programu eskalacyjnego producent systemów bezpieczeństwa dla przemysłu samochodowego wybrał KORN CONSULT GROUP do przeprowadzenia projektu usprawnień procesów oraz wyników jakościowych w dwóch europejskich zakładach. Zespół złożony z kilku Senior Konsultantów. Senior Project Manager’a oraz Executive Konsultantów pomogło osiągnąc założone wskaźniki (KPI).

04/2017

KORN CONSULT GROUP w Meksyku został nominowany przez producenta samochodów klasy premium na projekt pomocy jednego z dostawców. Doświadczony Senior Konsultant z Meksyku został oddelegowany do tego projektu w celu ustabilizowanie procesów oraz zapewnienie startu produkcji. Już po dwóch tygodniach można było zobaczyć pierwsze pozytywne wyniki. Dlatego też projekt był kontynuowany.

04/2017

KORN CONSULT GROUP oferuje swoim klientom wysoki standard świadczonych usług. Ciągle podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez liczne szkolenia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy standard VDA bardzo się zmienił w stosunku do poprzedniej wersji. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w tym zakresie zarówno jak i w ISO/TS 16949 do IATF 16949.

04/2017

Istniejący kontrakt z KORN CONSULT GROUP został przedłużony przez producenta części z tworzyw sztucznych na wdrożenie szkoleń z obszaru zarządzania jakością. Dzięki wynikom z wcześniejszego projektu szkoleń w krótkim czasie klient zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Jako część projektu doświadczony trener przeprowadził warsztaty wraz z pracownikami oraz zarzadem. Ponadto dedykowane sesje szkoleniowe zostaly przeprowadzone z poszczegolnymi menedzerami.

04/2017

KORN CONSULT GROUP został nominowany przez światowego producenta części z tworzy sztucznych w Meksyku na projekt ulepszenia koncepcji logistycznej. Dzięki doświadczonym Senior Konsutantom proces został usprawniony i dzięki temu dostępność komponentów do produkcji została zapewniona. Dzięki poprawie procesów logistycznych i jego efektu na inne procesy klient był w pełni usatysfakcjonowany wynikami projektu.

04/2017

Trzecie Sympozjum Branży Motoryzacyjnej odbyło się w Szanghaju 19-20 kwietnia 2017. Jest to jedno z najważniejszych imprez w tej branży. KORN CONSULT GROUP było partnerem tego wydarzenia oraz zaprezentowało się poprzez lokalnych konsultantów jak również przedstawicieli z biura w Niemczech. Zainteresowani mogli dowiedzieć się szczegółów o zakresie naszych usług. Więcej szczegółów o tym wydarzeniu można znaleść pod linkiem http://korn-consult.com/pl/events/chinese-car-symposium

04/2017

KORN CONSULT GROUP wdrożył QSB oraz Readiness Project dla poddostawcy z Chin. W pierwszej fazie projektu konsultanci z Szanghaju przeprowadzili podstawowe szkolenia z pracownikami z różnych działów. W kolejnym kroku zostały przeprowadzone audyty i na ich podstawie odbył się warsztat z analizą przyczyn źródłowych. Następnie faza wdrożenia akcji długoterminowych oraz szkolenia dla pracowników produkcji.

04/2017

KORN CONSULT GROUP został nominowany przez wiodącego producenta opakowań aluminiowych w Szwajcarii na projekt poszukiwań i wyboru nowych dostawców i producentów maszyn specjalnego przeznaczenia. Projekt ten został przeprowadzony przez Senor Project Manager’a z ponad 30 letnim doświadczeniem poprzez przygotowanie kwestionariusza jak również przygotowaniu wymagań oraz specyfikacji. Następnie odbyły się wizyty u nowych potencjalnych dostawców. Dzięki temu projektowi proces wyboru nowych dostawców został zoptymalizowany.

03/2017

W ramach kooperacji KORN CONSULT GROUP otrzymał projekt eksperta FMEA dla producenta systemów sterowania oraz produkcji polimerow dla przemysłu samochodowego. Senior Konsultant byl odpowiedzialny za stworzenie działu odpowiedzialnego za ten obszar.Wyniki projektu zostały zaprezenotwane klientowi finalnemu.

03/2017

KORN CONSULT GROUP zostal nominowany przez globalnego producenta opon z Japonii na projekt dostosowania obecnego systemu zarzadzania jakoscia do wymagan IATF 16949. Obszerny projekt byl prowadzony przez zespol doswiadczonych konsultantow i polegal na zdefiniowaniu i wdrozeniu nowych procesow oraz przeprowadzeniu szkolen dla wlascicieli procesow. Klient otrzymal rowniez wsparcie poprzez szereg szkolen dla pracownikow

03/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenia na przeprowadzenie analizy stanu obecnego pod względem standardu BS OHSAS 18001: 2007 dla jednego z producentów samochodów. Jest to brytyjski standard bezpieczeństwa pracy który jest uznawany na całym świecie. Doświadczony Senior Konsultant przeprowadził ocenę stanu obecnego oraz przedstawił raport niezgodności.

03/2017

KORN CONSULT GROUP przeprowadził audyt dostawcy dla producenta samochodów (OEM) klasy Premium w zakresie zarządzania projektami jak równiez planowania i rozwoju procesu i produktu. Po przeprowadzeniu oceny potencjału dzięki pomocy Senior Project Manager’a akcje korekcyjne zostały zdefiniowanie i

03/2017

KORN CONSULT GROUP podpisał kontrakt z czołowym światowym producentem dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej na przeprowadzenie audytów zgodnie z wymaganiami VDA 6.3.
Doświadczeni audytorzy VDA 6.3 przeprowadzili audyty w róznych obszarach P2-P7. Dzięki długiemu doświadczeniu we współpracy z klientem audyty odbyły sięz naciskiem na obszary ważne dla klienta.

03/2017

Międzynarodowy koncern nominował KORN CONSULT GROUP na projekt wsparcia przy certyfikacji IATF 16949 w Chinach. Certyfikowany auditor z obszerną wiedzą i doświadczeniem w IATF 16949:2016 jak również w różnicach między ISO/TS 16949 skutecznie przeprowadził ten projekt u klienta. Dzięki międzykulturowym kompetencjom KORN CONSULT GROUP jest w stanie szybko zareagować na międzynarodowe zapytania ofertowe.

03/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od producenta samochodów osobowych i ciężarowych przeprowadzenia oceny wg SPICE u poddostawców. Specyficzne wymagania branżowe ISO/IEC 15504 zostały prawidłowo sprawdzone przez doświadczonego konsultanta.

03/2017

KORN CONSULT GROUP zostal nominowany przez producenta samochodow (OEM) klasy Premium na przeprowadzenie projektu gotowosci wg VDA 6.3 u dostawcy w Chinach. Doswiadczony lokalny konsultant wsparl dostawce w przygotowaniach do planowanego audytu VDA 6.3 w czterech fazach. Problemy zostaly przeanalizowane, wdrozono akcje korekcyjne. Ostatnia faza jest ocena efektywnosci wdrozonych dzialan.

03/2017

Czołowy producent (Tier1) przewodów dla przemysłu nominował KORN CONSULT GROUP projekt Interim Quality Manager w celu wdrożenia standardu IATF 16949:2016. Doświadczony Senior Konsultant zdefiniował i wdrożył procesy w zakładzie w Austrii zgodne z wymaganiami IATF 16949.

02/2017

Auditor VDA 6.3 z KORN CONSULT GROUP będąc auditorem wiodącym przeprowadził dla producenta samochodów klasy premium analizę potencjału wg VDA 6.3 u producenta olejów w Singapurze. Raport z analizy potencjału został przygotowany i dostarczony klientowi na czas. Dzięki profesjonalnemu przeprowadzeniu auditu oraz przygotowaniu raportu w krótkim koresie czasu klient przekazał wyrazu uznania.

02/2017

Międzynarodowy producent elementów zawieszenia przedłużył projekt z KORN CONSULT GROUP obejmujący wdrożenie na skalę światową. Po wdrożeniu projektu pilotażowego w Niemczech ten sam koncept bedzię wdrażany w Meksyku z pomocą doświadczonego starszego konsultanta.

02/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od europejskiego producenta części plastikowych wsparcia u dostawcy na Węgrzech. Oprócz technicznych wymagań klient zażyczył przeprowadzenia projektu zarówno w języku angielskim jak i węgierskim. Dzięki zespołowi konsultantów z róznych krajów projekt zakończył sie sukcesem .

02/2017

Chiny są ważnym rynkiem również dla KORN CONSULT GROUP które posiada biuro w Szanghaju. W South China Morning Post ukazał się artykuł o KORN CONSULT GROUP jako dodatek do Niemieckiego Raportu za rok 2017. Pełen artykuł jest dostępny pod linkiem:http://www.scmp.com/country-reports/country-reports/topics/germany-busin...

02/2017

Wiodący globalny dostawca technologii obróbki powierzchniowej zlecił KORN CONSULT GROUP projekt optymalizacji obecnego FMEA (wykrywalnosc wad i analiza) dla procesu produkcyjnego. Celem byla poprawa i wdrozenie FMEA w sposob przyjazny dla pracownikow.

02/2017

Globalny producent aktywnych systemów wibracyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego zlecił KORN CONSULT GROUP zarządzania krytycznym projektem. Projekt ten był priorytetowym dla klienta dlatego też musiał rozpocząć się na drugi dzień. Executive Konsultant oraz Senior Projekt Manager przejęli zarządzanie tym projektem w celu ustabilizowania wyników oraz zdefiniowania konceptu. W tym samym czasie musiała być zapewniona ciągłość dostaw do klienta finalnego. W trakcie projektu został zdefiniowane kluczowe wskaźniki (KPI) celem monitorowania projektu który zakończył się sukcesem.

02/2017

Międzynarodowy wiodący producent elementów aluminiowych dla przemysłu samochodowego zlecił KORN CONSULT GROUP projekt wdrożenia standardów wg VDA 6.3 w fabryce w Meksyku. Podczas kilkutygodniowego projektu zostały przeprowadzone zarówno analizyjak i wdrożone usprawnienia.

02/2017

KORN CONSULT GROUP został nominowany przez europejskiego dostawcę systemów bezpieczeństwa na przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych na podstawie ISO/TS 16949. Projekt ten był prowadzony przez starszego konsutlanta z doświadczeniem w zarządzaniu jakościa. Następnie projekt został poszerzony o analizę i poprawę procesu.

02/2017

KORN CONSULT GROUP w Chinach zostal nominowany przez dostawce elementów dekoracyjnych do przeprowadzenia programu oceny gotowości MB Supplier Readiness Program. Analiza stanu obecnego została przeprowadzone przez lokalnych konsultantów oraz na podstawie wyników przygotowany plan akcji korekcyjnych. Z pomocą KORN CONSULT GROUP dostawcą w krótkim okresie czasu był w stanie spełnić wymagania klienta.

01/2017

W styczniu 2017 KORN CONSULT GROUP US Inc został oficjalnie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu KORN CONSULT GROUP jest obecny w USA i reprezentowany poprzez lokalny zespół konsultantów który jest cały czas rozwijany

01/2017

Światowy producent zbiorników paliwowych dla przemysłu samochodowego przedłużył kontrakt z KORN CONSULT GROUP na projekt szkolenia w zakresie zarzadząnia jakością. Doświadczony starszy konsultant został oddelegowany do tego projektu i przeprowadził serie szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej.

01/2017

KORN CONSULT GROUP w Niemczech został certyfikowany wg ISO 9001:2015. Audyt certyfikujący został przeprowadzony w Listopadzie i nie została znaleziona żadna nizgodność. Na podstawie tego zostal wystawiony certyfikat przez jednostkę certyfikjącą AJA i przekazany do KCG

01/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał projekt od dostawcy dla przemysłu samochodowego kontynuacji kontraktu wsparcia bieżącej produkcji w zakresie zarządzania jakością. Doświadczony Starszy Menedźer Projektu oraz konsultant z głęboką wiedzą techniczną w tym zakresie zostali oddelegowani do tego projektu. Jednym z celów było zdefiniowanie i wdrożenie planów kontroli (Pareto, etc) oraz zdefiniowanie procesu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3. Kolejnym celem było zapewnienie efektywnego wdrożenia i zapewnienia produkcji seryjnej.

01/2017

Producent samochodów klasy Premium przedłużył projekt z KORN CONSULT GROUP u dwóch swoich dostawców z Chin. We wcześniejszych fazach projektu została przeprowadzona analiza słabych stron oraz analiza przyczyn źródłowych i stworzony plan akcji korekcyjnych. Dzięki profesjonalnemu podejściu starszych konsultantów projekt zakończył sięsukcesem i ten sam zespół konsultantów został nominowany do dalszej pracy w następnym etapie projektu

01/2017

KORN CONSULT GROUP poprzez polecenie stałego klienta – producenta podzespołów samochodowych otrzymał projekt u jednego z poddostawców. Z pomocą naszych ekspertów projekt został uruchomiony jeden z głównych celów – redukcja odrzutu poprzez optymalizację procesu został osiągnięty. Dzięki temu zarówno jak klient i dostawca otrzymali korzyści z tego projektu

01/2017

KORN CONSULT GROUP otrzymał od światowego producenta systemu magazynowania energii projekt przeprowadzenia analizy słabych stron w zakładzie w Europie zgodnie z IATF 16949:2016. Senior Technical Expert (16949) oraz doświadczony starszy konsultant zostali oddelegowani to tego zadania. Projekt obejmował fazę analizy oraz koncepcji w wyniku czego została ustalona koncepcja Delta IATF 16949 oraz wdrożona