Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktuality

03/2018

Od jednoho prémiového výrobce automobilů obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc zakázku na podporu managementu dodavatelů včetně managementu kapacit a zásobování v USA. Americký senior projekt manager, je dlouhodobým expertem v automotive a kvalitě, a je denně přítomný u dodavatele na místě. Podporuje a zajišťuje do budoucna dokonalé dodávky pro zákazníka, jakož i zlepšení ukazatelů.

03/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP zakázku na projekt Operativní Excelence u jednoho jeho marketového dodavatele v Číně. Po provedení potenciální analýzy doprovázené nasazeným expertním týmem, který se skládal z jednoho senior projekt managera a jednoho senior konzultanta, hovořícího mateřským jazykem, byly společně vypracované optimalizační aktivity. Po fázi realizace byl projekt vyhodnocen na základě metodiky VDA 6.3 a dodavatel získal další zakázky. Tím bylo dosaženo spokojenosti všech stran situací WIN-WIN-WIN.

03/2018

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho prémiového OEM provedením několika auditů dle VDA 6.3 u jeho dodavatelů v Mexiku. Tento projekt realizují lokální vedoucí auditor a senior konzultant. Po ukončené přípravě k auditu, jakož i vymezení procesů a identifikace rizik se konal Kick-Off s týmem auditorů a procesními specialisty. Následně byly provedeny u dodavatelů audity, jejichž vyhodnocení a prezentace výsledků se zúčastnili i zástupci daného OEM.

03/2018

Od jednoho Tier 1, který je celosvětově činný v inovaci a high-tech v oblasti podvozků, byl KORN CONSULT GROUP pověřen zakázkou na interim mandát. Náš nasazený senior manager kvality, který zde fungoval jako interim manager, byl do 48 hodin po obdržení zakázky na místě a převzal odpovědnost za operativu. Tak je nedostatek v operativním obsazení místa dočasně vysoce profesionálně obsazen a náš poradce může okamžitě aktivně podporovat realizaci opatření pro de-eskalaci z úrovně 2 u zákazníka OEM.

03/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd byl jedním výrobcem výrobních zařízení pro OEM pověřen školením VDA 6.3 s následujícím provedením procesního auditu dle VDA 6.3. Senior konzultant, který je umístěn v Číně, provedl tento audit v angličtině a mandarínštině. Projekt mohl být úspěšně realizován na základě jeho dlouhodobých zkušeností s audity, jakož i s prováděním prakticky orientovaných analýz procesu.

02/2018

Od jedné společnosti, vyvíjecí a vyrábějící sedací systémy, mechanismy a struktury pro automobilový průmysl v USA obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc.zakázku na podporu v oblasti managementu dodavatelů včetně managementu kapacit a zásobování v Mexiku. Tým poradců, sestávající se z jednoho senior projekt managera (USA) a senior konzultanta (MEX) disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu dodavatelů, produkce a shop floor managementu. Tím je zlepšení ukazatelů a dosažení očekávaných výsledků zajištěno.

02/2018

Na základě úspěchů, dosažených v krátkém čase jakož i detailní analýzy slabých míst a příčin byla prodloužena spolupráce s jedním Tier 1 v Maďarsku. Projektový tým, sestávající se z jednoho exekutive a jednoho senior konzultanta s dlouhodobými zkušenostmi v automotive , poskytuje nadále operativní podporu na místě tak, aby byly de-eskalační kritéria, stanovená OEM, zakotveny v robustníchprocesech výrobního závodu.

02/2018

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho Tier 1 z oblasti vibračně technických systémů podporou projektu v Číně s těžištěm v „tlakových odlitcích“. Nasazený exekutive konzultant disponuje mezinárodními zkušenostmi v asijské oblasti a také zkušenostmi v Operational Excellence a automotive.

02/2018

Jeden prémiový výrobce automobilů pověřil KORN CONSULT GROUP US Inc.task force managementem u jednoho dodavatele. Lokální senior projektový manager podporuje Tier 1 jakož i jeho dodavatele při přípravě náběhu výroby. Mimoto mohla být v nejkratším čase dosažena zlepšení časů cyklu, toku výrobků a kvality. Pro zajištění měřitelnosti dosažených úspěchů byly nasazeny klíčové ukazatele (KPI).

02/2018

Od jednoho nového zákazníka z oblasti vývoje a výroby elektronických montážních skupin k řízení komponentů osobních automobilů obdržel KORN CONSULT GROUP v Evropě zakázku na provedení systémového auditu podle IATF 16949. Zákazník plánuje získat certifikaci, a proto chce předtím provést interní audit včetně GAP-Analýzy a tak odhalit možné aktuální odchylky. S pomocí nasazeného exekutive konzultanta s auditorským vzděláním dle ISO/TS 16949 a dlouholetými praktickými zkušenostmi se systémem managementu kvality, jakož i s nasazením nástrojů KCG Gap-Analýzy bylo vše připraveno pro úspěšnou certifikaci.

01/2018

KORN CONSULT GROUP byl od jednoho dodavatele automobilového průmyslu z oblasti tlakových odlitků, výroby forem, zušlechťování povrchů a montáže pověřen realizací přechodu systému managementu na IATF 16949. Po provedení odpovídající GAP analýzy a zpracování implementační road mapy byl standard IATF 16949 zaintegrován do stávajícího systému managementu. Jako rozšíření bude nyní projekt prodloužen ve výrobním závodě v Mexiku.

01/2018

KORN CONSULT GROUP v Mexiku uzavřel s jedním prémiovým OEM rámcovou smlouvu na task force projekty. Tým lokálních poradců je zde činný hlavně v oblasti rozvoje dodavatelů a optimalizace výrobních procesů. Vytyčeným výsledkem do budoucna je tak garance výkonného vývoje produktu, fungujícího náběhu do série a trvale zajištěnou produkcí.

01/2018

KORN CONSULT GROUP byl jedním Tier1 pověřen realizací projektu operativní excellence. Nasazený senior konzultant je expertem na management projektů a kvality. Těžiště projektů spočívá na zavedení metod měření pro doprovodná měření ve výrobě, jakož i na snížení reklamací pomocí analýzy vad. Společně s pracovníkem zodpovědným za výrobní procesy zde budou vyvinuta a zavedena patřičná opatření, díky kterým bude v budoucnu dosaženo zvýšení výkonu výroby.

01/2018

Od jedné společnosti, projektující a výrábějící systémy, mechanismy a struktury sedaček pro automobilový průmysl v USA obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. zakázku na obsazení interim pracovníka rozvoje dodavatelů. Centrálním úkolem lokálního senior managera projektu je koučování SQA pracovníků zákazníka a obsahově zajistit kvalitu a logistiku v rámci nových vývojů, jakož i podporu dodavatelů v oblasti kvality v předsérii.

01/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP zakázku na provedení auditu dle VDA 6.3 u jednoho dodavatele technologie. Po přezkoumání těžiště procesů a identifikace rizik byl audit proveden projektovým týmem podle plánu a za dodržení kodexu chování auditorů. Po jeho ukončení bylo provedeno vyhodnocení podle VDA 6.3 a výsledek byl odprezentován.