Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktuality

12/2018
Christmas gift - KORN CONSULT GROUP

Za důvěryhodnou spolupráci v uplynulém roce srdečně děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Přejeme Vám, Vašim rodinám a Vašim spolupracovníkům harmonické sváteční dny, úspěšný a poklidný nový rok 2019.
V tomto roce jde náš dobročinný dar na:
Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen e.V. /Lékaři bez hranic. Zde se zříkáme jako každoročně nákupu vánočních dárků. Tato organizace byla založena již v roce 1971 a je činná, pokud národní zdravotnický systém není dále ochoten nebo není schopen pomáhat postiženým. Toto nastává většinou v případech ozbrojených konfliktů nebo jako následek útěků a odsunů, při epidemiích a přírodních katastrofách.

11/2018
Successful process review in Russia

Analýza procesu v Rusku ukazuje na schopný a úspěšný tým

11/2018

Dodavatel automobilů z divizi Automobilových sedadel dává společnosti KORN CONSULT GROUP prozatímní pověření v USA. Náš americký dočasný manažer je odborníkem na logistiku a řízení dodavatelského řetězce. Po velmi krátkém čase došlo k významnému zlepšení, díky holistickým analýzám a zdokonalení logistického procesu a také díky jeho vlivům na další procesy.

11/2018

Společnost KORN CONSULT GROUP byla schválena jedním Tier 1 dodavatelem k moderování procesní FMEA a pro optimalizaci současného přístupu v průběhu celého výrobního procesu. Náš hlavní konzultant vyvíjí metodická řešení s hlavním týmem a zajišťuje jeho realizaci podle systematického procesu. Tím je zajištěn optimalizovaný technologický postup s definovanými týmy,které jsou podporovány kvalifikovanými moderátory.

11/2018
Společnost KORN CONSULT GROUP získala ocenění "Nejlepší konzultant mezi středně velkými firmami 2018”.

Společnost KORN CONSULT GROUP získala ocenění "Nejlepší konzultant mezi středně velkými firmami 2018”.
Při oficiálním udělování ocenění v Düsseldorfu (Německo), šéfredaktor časopisu WirtschaftsWoche pan Bear Balzil gratuloval projektovému týmu KORN CONSULT GROUP k tomuto významnému úspěchu a předal mu ocenění „Nejlepší konzultant mezi středně velkými firmami “ v kategorii "Operational Excellence".
Jsme vděčni za to, že se nám dostalo této pocty. Více se dozvědět

11/2018

Společnost KORN CONSULT GROUP obdržela od známého výrobce zařízení (OEM) objednávku na podporu při kvalitním provozním řízení pro vývoj závodů a na zahájení projektu dodavateli ve východní Evropě. Priority v tomto ohledu spočívají v monitorování a zlepšování požadavků specifických pro zákazníky, jakož i provádění plánování kvality a kontroly ve výrobních procesech.

11/2018

Společnosti KORN CONSULT GROUP v Číně byla pověřena dodavatelem Auto Interiors, aby poskytla podporu pro projekt. Místní senior poradce nejprve vypracoval analýzu zranitelností a příčin. Následně poskytuje podporu při udržitelném zavádění stagnačních kritérií stanovených výrobci OEM ve výrobních závodech.

10/2018

Holger Korn, Executive Consultant společnosti KORN CONSULT GROUP nás reprezentoval na technické části jedné pódiové diskuze o zavedení automobilových standardů v rámci Konference o pohonných a mazacích látkách. Tato konference se skoro 350 členy z chemického průmyslu se konala v Ludwigshafenu a byla zorganizována jednou globální společností z oboru. Těžištěm diskuze byly požadavky a účinky nových standardů IATF 16949 a VDA 6.3.

10/2018

KORN CONSULT GROUP v Číně byl pověřen jedním dodavatelem prémiového OEM podporou při provádění VDA 6.3 Readiness. Zkušený tým lokálních konzultantů pomáhá s přípravou a plánováním auditu VDA 6.3, při analýze stávajících problémů, spolupráci při definování řešení a při představování implementace opatření pro zlepšení.

10/2018

Jeden OEM pověřil KORN CONSULT GROUP v USA pomocí při náběhu nových dveřních panelů v celosvětové největším výrobním zařízení. Pomáháme jednomu příslušnému lokálnímu dodavatelovi. Jednou z výzev je naplánování sofistikované a komplexní robotizované výrobní linky, která je využívána mnoha týmy. Cílem je uklidnění situace a zlikvidování restů v dodávkách co možná nejrychleji.

10/2018

Společnost KORN CONSULT GROUP obdržela od jednoho prémiového OEM zakázku na projekt provedení potenciální analýzy pro nové potenciální dodavatele. Zadávající oddělení zákazníka se spoléhá na expertýzu našich dvou senior konzultantů, kteří již byli zapojeni do dalšího vývoje managementu interních dodavatelů. Dále se zákazník může spolehnout na jejich mnoholeté zkušenosti s auditováním.

10/2018
Industry Expo & B2B Meetings, Romania

KORN CONSULT GROUP měl zastoupení koncem října na veletrhu Industry Expo & B2B Meetings, který je hlavním B2B obchodním veletrhem v Rumunsku. Cílem tohoto veletrhu je rozvoj a zlepšování obchodních vztahů mezi jednotlivými společnostmi. Veletrh je zaměřen na průmyslové profesiální firmy a dodavatele a je jako obchodní veletrh kombinovaný s business-to-business schůzkami. Na veletrhu jsme měli mnoho zajímavých technických diskuzí a také jsme získali nové kontakty.

10/2018

Klíčovou pozicí v managementu kvality jednoho Tier1 dodavatele divize - Pohony / Management kapalin – byla pověřena společnost KORN CONSULT GROUP. Efektivita procesů uvolňování výroby a produktů může být zvýšena společně se zákazníkem. Od této chvíle pomáhají ustanovenému managerovi projektu úspěšně definované doplňující dokumenty. Při management review skupiny byly prokázány měřitelné výhody v jejich následující verzi.

09/2018

Od jednoho prémiového OEM jsme získali zakázku ohledně managementu kvality nového airbagu. Výzvou pro nasazeného senior poradce je řízení simulace jednotlivých komponentů včetně zajištění dodávek na Tier1 v požadovaných časových koridorech. Pomocí integrace v OEM projektovém týmu a návštěv u subdodavatelů jsme tohoto cíle dosáhli podle stanoveného časového harmonogramu a na začátku roku 2019 projekt ukončíme.

09/2018

Od jednoho Tier1 dodavatele v Maďarsku byla společnost KORN CONSULT GROUP pověřena podporou Task Force projektu. Klíčový ukazatel OEE leží pod požadovanou hodnotou, a proto je obtížné splnit odvolávky OEM zákazníka. Ustanovený tým Task Force společně se senior projektovým managerem se zaměří na stabilizaci výrobních procesů a redukci doby výpadků ve výrobních sekcích, a tím zajistí budoucí bezproblémové dodávky na OEM.

09/2018

KORN CONSULT GROUP v Mexiku byl pověřen jedním OEM provedením hodnocení dodavatelů. Společně s našim lokálním senior poradcem byla definována odpovídající kritéria pro hodnocení a následně byla hodnocení provedena přímo na místě u jednotlivých dodavatelů. Výsledky hodnocení jsme odprezentovali našemu zákazníkovi. Tyto jsou podkladem pro dlouhodobá strategická rozhodnutí, týkající se budoucí spolupráce s dodavateli.

09/2018
KCG Teamevent 2018 - Ronneburg

Každoroční týmová akce společnosti KORN CONSULT GROUP se konala od 7.- 8. září v Německu. Spolupracovníci z celého světa se zúčastnili školení, workshopů a zajímavých odborných přednášek. V rámci team buildingu jsme navštívili hrad Ronnenburg, kde jsme se zúčastnili středověkých her, vynikající přehlídky dravců zde umístěného sokolnictví a nakonec i rytířské hostiny. Tímto děkujeme všem účastníkům a těšíme se budoucí akce!

09/2018

Od jednoho prémiového výrobce automobilů obdržela společnost KORN CONSULT GROUP v USA zakázku na zvýšení výroby nových zrcátek pro modelovou řadu. Dodávky byly po úspěšném startu výroby a následném nárůstu výroby vozů nové modelové řady ohroženy. Úkolem našeho senior projektového managera je zlepšení výroby a dodávek od daného dodavatele tak, aby se předešlo dalším nedodávkám.

08/2018

KORN CONSULT GROUP byl pověřen zakázkou od jednoho předního světového dodavatele technologií pro automobilový a strojírenský průmysl na provedení koučování a podporu. Náš konzultant přinesl svým velmi fundovaným koučováním zkušenosti a vysokou úroveň komunikačních schopností s best practice přístupem tak, aby podpořil koučovaného pracovníka v jeho nových, rozšířených úkolech. Cílem je zvýšení efektivnosti týmové spolupráce.

08/2018

KORN CONSULT GROUP v USA byl pověřen výrobcem zpětných zrcátek pro automobily optimalizací managementu dodávek. Nárůst nedodávek vedl k ohrožení včasných dodávek OEM zákazníkovi. Pro nápravu byly definovány dva cíle: redukce výpadku ve výrobě a eliminace příčin pro vysokou zmetkovitost. Za krátký čas bylo prostřednictvím intenzivní podpory dosaženo zlepšení prvního ukazatele.

08/2018

Od jednoho výrobce ložisek pro automobilový průmysl a průmyslové použití obdržel KORN CONSULT GROUP poradenský kontrakt na systematický přenos a implementaci technických požadavků od jeho OEM zákazníků na jeho dodavatele. Projekt se realizuje v Indii našimi zkušenými kolegy s velmi dobrou znalostí jednotlivých OEM. Projekt byl odstartován analýzou podle 4-fázového modelu KCG, po které následovala fáze zjištěni kořenové příčiny a fáze designu pro definování pracovních balíčků.

08/2018

KORN CONSULT GROUP obdržel několik projektů od prémiových OEM na provedení potenciální analýzy pro nové globální dodavatele. Zákaznici se spoléhajíi na znalosti našich zkušených konzultantů, kteří byli již zapojeni do interního managementu rozvoje dodavatelů.
Dále se naši zákaznici mohou spolehnout na dlouhodobé a stabilní zkušenosti našich konzultanů v oblasti průmyslu.

08/2018

Obě kanceláře KORN CONSULT GROUP v Číně a Mexiku byly pověřeny dodavateli do automobilového průmyslu dalším rozvojem interních procesů v souladu s průmyslovými standardy a VDA6.3. Lokální konzultanti realizovali tyto projekty v příslušném národním jazyce. Díky našim mnoholetým zkušenostem s implementaci prakticky orientované analýzy procesu byly projekty pro zákazniky úspěšně a dlouhodobě realizovány.

07/2018
KORN CONSULT GROUP byl znovu oceněn nezávislým Institutem jako TOP Consultant

KORN CONSULT GROUP byl znovu oceněn nezávislým Institutem jako TOP Consultant

KORN CONSULT GROUP obdržel popáté v řadě ocenění "Top Consultant", které od pana Christiana WULFF, bývalého spolkového presidenta převzali pan a paní KORNOVI. Tato pocta motivuje všechny spolupracovníky společnosti KORN CONSULT GROUP k udržování vysokého standardu. Děkujeme našim zákazníkům za pozitivní zpětnou vazbu v rámci ankety pro Top Consultant.

06/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co. Ltd. obdržela objednávku od jednoho výrobce zařízení pro výrobu lithium-iontových akumulátorů (Baterií), aby podpořila program rozvoje dodavatelů dle evropských standardů. Seniorský poradenský tým má znalost rodilých mluvčích a doprovází projekt ve čtyřech fázích v Číně. Následně dochází k analýze kořenových příčin a implementační fázi, v tomto případě platí, že je důležité dosáhnout zákazníkem definovaných klíčových ukazatelů výkonnosti. Stávající kompetenční metody a procesní kompetence mají velmi pozitivní vliv na vedení během realizace projektu.

06/2018

Jeden automobilový dodavatel z oblasti sedadlových systémů pověřil KORN CONSULT GROUP US Inc. Aby zlepšila výrobní proces se zaměřením na logistiku u jednoho ze svých dodavatelů v Mexiku. Náš místní senior konzultant podporuje dodavatele Tier 2 mimo jiné plánováním kapacity a dodavatelského řetězce. Dále optimalizuje a informuje o denních výrobních výkonech a jejich pokrocích. Tímto je zajištěn pozitivní rozvoj dodavatele.

06/2018

KORN CONSULT GROUP South Afrika PTY LTD obdržela zakázku od dodavatele automobilového průmyslu, aby podpořila jeden z jeho výrobních závodů v Jihoafrické republice s problémy v dodávkách. Senior projektový vedoucí se na místě ujmul analýzy, poradenství a zlepšování procesů, aby objasnil a napravil příčiny zpoždění v dodávkách. Současně byla konzultantovi nápomocná vynikající znalost v oblasti řízení procesů a provozní excelence, která mu pomohla dosáhnout optimálních výsledků zlepšení.

06/2018

Společnost KORN CONSULT GROUP Mexiko byla pověřena prémiovým OEM k interim projekt a náběhovým managmentem na její jedné mexické pobočce. Ze strany společnosti je důraz kladen na rozvoj dodavatelů a dosažení uvolnění produktů a plánovaných termínů dodání. Projekt provozní excelence je uskutečňován odborným a zkušeným senior projektovým vedoucím.

06/2018

Skupina KORN CONSULT GROUP byla pověřena jedním Tier 1 dodavatelem k podpoře v řízení reklamací. Hlavní úkoly nasazeného zkušeného konzultanta s technickým vzděláváním jsou vnitřní i vnější zpracování reklamací, kontrola procesu řešení problémů, tak jako i účast na Q-KVP. Prostřednictvím našeho úsilí pomáháme průmyslovému koncernu dosáhnout v co nejkratší době významného zlepšení ve vedení reklamací.

05/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc. byla pověřena prémiovým výrobcem automobilů k podpoře dodavatele. Zkušený senior konzultant a senior projektový vedoucí provázejí dodavatele v oblasti plánování výroby a kapacity, tak jako i materiálových toků, dokumentují průběh projektu a podávají zpět zprávu OEM a Tier 1 dodavatelům. Přitom pracují napříč obory s týmy na místě, jako například výroba a logistika jsou úzce propojeny a zaměřeny na cíle.

05/2018

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku pro realizaci workshopů Six Sigma od předního výrobce hliníkových obalů. Zkušený tým konzultantů ve zpracovatelském průmyslu s Master Black Belt stanovil potřebná data a analyzoval jejich potenciál. Následně byla metodika Six Sigma prezentována a s účastníky workshopů byly definované cíle k vytvoření vhodných šablon pro vyhodnocování. Zpětná vazba spokojenosti zákazníka a Net Promoter indexu byla velmi pozitivní.

05/2018

Celosvětový výrobce elektronických součástek pověřil společnost KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd., aby doprovodil zavedení IATF 16949 v Číně. Místní senior poradce úspěšně řídí tento projekt, který je rozdělen do čtyř fází. První dvě fáze zahrnují analýzu GAP a analýzu kořenové příčiny. Výsledky jsou pak realizovány prostřednictvím školení /vedením a podporou v oblasti procesů ve dvou dalších fázích zavedení a ověřování v celé společnosti, včetně prodejních míst.

05/2018

Skupina KORN CONSULT byla pověřena OEM, aby provedla rekvalifikace u dodavatelů Tier 1 v Rumunsku. Nasazený senior konzultant je lokální poradce s odpovídajícími jazykovými znalostmi a praktickými zkušenostmi s produktovou praxí v procesní analýze dle VDA 6.3. Projekt byl úspěšně proveden pro všechny zúčastněné strany.

05/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP Mexiko S. de R.L. de CV několik objednávek k zajištění kvality pro svůj dodavatelský řetězec v Mexiku. Místní trvale bydlící Senior poradci se starají o projekt zajištění stupně zralosti pro produkt-/ procesní kvalitu a logistiku dílů pro OEN prémiového výrobce v USA, jakož i v Mexiku. V tomto případě se jednalo o speciální vnitřní a vnější komponenty. Projekt byl úspěšně zahájen během 72 hodin.

04/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co., Ltd byl od jednoho dodavatele vnitřního vybavení v automobilovém průmyslu pověřen realizací managementu poradenského projektu. Nejvyšší prioritou lokálního čínského senior poradce je dosažení pozitivní realizace úkolů projektu. Efektivita zavedených opatření podle příslušných automobilových standardů, jakož i bodů relevantních pro projekt budou transparentně komunikovány, definovány a zlepšeny.

04/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. zakázku na podporu jednoho Tier 1 dodavatele. Tento se na základě nedostaků v dodávkové výkonnosti po celém světě dostal na status business on hold. Prostřednictvím pomoci od našeho senior projekt managera přímo na místě u dodavatele bylo opět zavedeno systematické a proaktivní vedení procesů. Zde přezkoumal jednotlivé procesy uvnitř organizace a příslušné funkční oblasti. Realizace byla úspěšně odstartována a již za krátký čas jsou první procesy stabilizovány a trend KPI je pozitivní. Nyní pracují všechny týmy na udržitelnosti stavu.

04/2018

Jeden Tier 1 dodavatel interiérových dílů rozšířil okruh produktů do oblasti exteriérů. KORN CONSULT GROUP byl pověřený OEM, aby díky komplexnosti jeho výsledků celosvětově podporoval dodavatele rozsáhlým uceleným balíčkem v projektové fázi. Poradenský tým, složený ze senior konzultantů z příslušných regionů zaručuje udržitelnou implementaci pracovních balíčků v oblastech projektového managementu, produkce, kvality a logistiky v těchto lokalitách (Německo, Maďarsko, Indie, Mexiko & Čína).

04/2018
BMW supplier day

Na začátku dubna se KORN CONSULT GROUP zúčastnil dne dodavatelů BMW ve Spartanburgu, v Jižní Karolíně. Také tento rok se opět představilo mnoho dodavatelů v rámci „BMW Supplier Diversity Matchmaker Conference“. Kolger Korn (CEO) a Rajiv Iyengar (President der KCG US Inc.) o něm hovoří jako o “celkově úspěšném vystoupení, při kterém bylo možno vést mnoho dobrých rozhovorů”.

04/2018

KORN CONSULT GROUP obdržel objednávku na implementaci procesní optimalizace od předního světového výrobce speciálních strojů a zařízení pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Nasazený senior konzultant vypracoval společně s odbornými odděleními metodolologická řešení a zaručují jejich realizaci podle systematického selekčního procesu. V budoucnu tak bude dosaženo optimalizovaného procesního toku.

03/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP zakázku na projekt Operativní Excelence u jednoho jeho marketového dodavatele v Číně. Po provedení potenciální analýzy doprovázené nasazeným expertním týmem, který se skládal z jednoho senior projekt managera a jednoho senior konzultanta, hovořícího mateřským jazykem, byly společně vypracované optimalizační aktivity. Po fázi realizace byl projekt vyhodnocen na základě metodiky VDA 6.3 a dodavatel získal další zakázky. Tím bylo dosaženo spokojenosti všech stran situací WIN-WIN-WIN.

03/2018

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho prémiového OEM provedením několika auditů dle VDA 6.3 u jeho dodavatelů v Mexiku. Tento projekt realizují lokální vedoucí auditor a senior konzultant. Po ukončené přípravě k auditu, jakož i vymezení procesů a identifikace rizik se konal Kick-Off s týmem auditorů a procesními specialisty. Následně byly provedeny u dodavatelů audity, jejichž vyhodnocení a prezentace výsledků se zúčastnili i zástupci daného OEM.

03/2018

Od jednoho Tier 1, který je celosvětově činný v inovaci a high-tech v oblasti podvozků, byl KORN CONSULT GROUP pověřen zakázkou na interim mandát. Náš nasazený senior manager kvality, který zde fungoval jako interim manager, byl do 48 hodin po obdržení zakázky na místě a převzal odpovědnost za operativu. Tak je nedostatek v operativním obsazení místa dočasně vysoce profesionálně obsazen a náš poradce může okamžitě aktivně podporovat realizaci opatření pro de-eskalaci z úrovně 2 u zákazníka OEM.

03/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd byl jedním výrobcem výrobních zařízení pro OEM pověřen školením VDA 6.3 s následujícím provedením procesního auditu dle VDA 6.3. Senior konzultant, který je umístěn v Číně, provedl tento audit v angličtině a mandarínštině. Projekt mohl být úspěšně realizován na základě jeho dlouhodobých zkušeností s audity, jakož i s prováděním prakticky orientovaných analýz procesu.

03/2018

Od jednoho prémiového výrobce automobilů obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc zakázku na podporu managementu dodavatelů včetně managementu kapacit a zásobování v USA. Americký senior projekt manager, je dlouhodobým expertem v automotive a kvalitě, a je denně přítomný u dodavatele na místě. Podporuje a zajišťuje do budoucna dokonalé dodávky pro zákazníka, jakož i zlepšení ukazatelů.

02/2018

Na základě úspěchů, dosažených v krátkém čase jakož i detailní analýzy slabých míst a příčin byla prodloužena spolupráce s jedním Tier 1 v Maďarsku. Projektový tým, sestávající se z jednoho exekutive a jednoho senior konzultanta s dlouhodobými zkušenostmi v automotive , poskytuje nadále operativní podporu na místě tak, aby byly de-eskalační kritéria, stanovená OEM, zakotveny v robustníchprocesech výrobního závodu.

02/2018

KORN CONSULT GROUP byl pověřen od jednoho Tier 1 z oblasti vibračně technických systémů podporou projektu v Číně s těžištěm v „tlakových odlitcích“. Nasazený exekutive konzultant disponuje mezinárodními zkušenostmi v asijské oblasti a také zkušenostmi v Operational Excellence a automotive.

02/2018

Jeden prémiový výrobce automobilů pověřil KORN CONSULT GROUP US Inc.task force managementem u jednoho dodavatele. Lokální senior projektový manager podporuje Tier 1 jakož i jeho dodavatele při přípravě náběhu výroby. Mimoto mohla být v nejkratším čase dosažena zlepšení časů cyklu, toku výrobků a kvality. Pro zajištění měřitelnosti dosažených úspěchů byly nasazeny klíčové ukazatele (KPI).

02/2018

Od jednoho nového zákazníka z oblasti vývoje a výroby elektronických montážních skupin k řízení komponentů osobních automobilů obdržel KORN CONSULT GROUP v Evropě zakázku na provedení systémového auditu podle IATF 16949. Zákazník plánuje získat certifikaci, a proto chce předtím provést interní audit včetně GAP-Analýzy a tak odhalit možné aktuální odchylky. S pomocí nasazeného exekutive konzultanta s auditorským vzděláním dle ISO/TS 16949 a dlouholetými praktickými zkušenostmi se systémem managementu kvality, jakož i s nasazením nástrojů KCG Gap-Analýzy bylo vše připraveno pro úspěšnou certifikaci.

02/2018

Od jedné společnosti, vyvíjecí a vyrábějící sedací systémy, mechanismy a struktury pro automobilový průmysl v USA obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc.zakázku na podporu v oblasti managementu dodavatelů včetně managementu kapacit a zásobování v Mexiku. Tým poradců, sestávající se z jednoho senior projekt managera (USA) a senior konzultanta (MEX) disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu dodavatelů, produkce a shop floor managementu. Tím je zlepšení ukazatelů a dosažení očekávaných výsledků zajištěno.

01/2018

KORN CONSULT GROUP v Mexiku uzavřel s jedním prémiovým OEM rámcovou smlouvu na task force projekty. Tým lokálních poradců je zde činný hlavně v oblasti rozvoje dodavatelů a optimalizace výrobních procesů. Vytyčeným výsledkem do budoucna je tak garance výkonného vývoje produktu, fungujícího náběhu do série a trvale zajištěnou produkcí.

01/2018

KORN CONSULT GROUP byl jedním Tier1 pověřen realizací projektu operativní excellence. Nasazený senior konzultant je expertem na management projektů a kvality. Těžiště projektů spočívá na zavedení metod měření pro doprovodná měření ve výrobě, jakož i na snížení reklamací pomocí analýzy vad. Společně s pracovníkem zodpovědným za výrobní procesy zde budou vyvinuta a zavedena patřičná opatření, díky kterým bude v budoucnu dosaženo zvýšení výkonu výroby.

01/2018

Od jedné společnosti, projektující a výrábějící systémy, mechanismy a struktury sedaček pro automobilový průmysl v USA obdržel KORN CONSULT GROUP US Inc. zakázku na obsazení interim pracovníka rozvoje dodavatelů. Centrálním úkolem lokálního senior managera projektu je koučování SQA pracovníků zákazníka a obsahově zajistit kvalitu a logistiku v rámci nových vývojů, jakož i podporu dodavatelů v oblasti kvality v předsérii.

01/2018

Od jednoho prémiového OEM obdržel KORN CONSULT GROUP zakázku na provedení auditu dle VDA 6.3 u jednoho dodavatele technologie. Po přezkoumání těžiště procesů a identifikace rizik byl audit proveden projektovým týmem podle plánu a za dodržení kodexu chování auditorů. Po jeho ukončení bylo provedeno vyhodnocení podle VDA 6.3 a výsledek byl odprezentován.

01/2018

KORN CONSULT GROUP byl od jednoho dodavatele automobilového průmyslu z oblasti tlakových odlitků, výroby forem, zušlechťování povrchů a montáže pověřen realizací přechodu systému managementu na IATF 16949. Po provedení odpovídající GAP analýzy a zpracování implementační road mapy byl standard IATF 16949 zaintegrován do stávajícího systému managementu. Jako rozšíření bude nyní projekt prodloužen ve výrobním závodě v Mexiku.