Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktuality

06/2019
Již pošesté v řadě za sebou byla společnost KORN CONSULT GROUP oceněna jako Top-Konzultant

Již pošesté v řadě za sebou byla společnost KORN CONSULT GROUP oceněna jako Top-Konzultant.
Při slavnostním udílení cen dne 28.06.2019 k tomuto vynikajícímu týmovému úspěchu pogratuloval bývalý spolkový president Christian Wulff.
„Jsme hrdí na to, že jsme tuto cenu opět obdrželi a děkujeme všem spolupracovníkúm za jejich práci a našim zákazníkům za upřímnou zpětnou vazbu“, řekl CPO, Markus Schäfer. Více se dozvědět

05/2019
KORN CONSULT GROUP India Pvt

Skupina KORN CONSULT pokračuje v růstu. V polovině května jsme otevřeli naši novou pobočku v Mumbai v Indii, abychom posílili naše místní zkušenosti na asijském kontinentu. Zvyšující hodnoty exportu ukazují, že indická ekonomika má před sebou silnou budoucnost a přední mezinárodní společnosti začaly přemisťovat své výrobní místa. Těžiště naší nabídky služeb je zaměřeno na poradenství softwarového – a výrobního průmyslu v řízení projektů a industrializaci; také mimo automobilový průmysl.
Cílem je nabídnout našim zákazníkům inovativní myšlení se všemi potřebnými odbornými znalostmi. Více se dozvědět

05/2019

Po dokončení projektu koučování s hybridním elektrickým vozidlem (e-mobility) s patnáctiměsíčním úspěchem, závěrečný rozhovor s klientem, koučem a personálním oddělením poskytl stejnou zpětnou vazbu na vynikající výsledky koučování s měřitelným úspěchem v řízení změn koučování.
S 100% v Net Promoter Scale jsme obdrželi vynikající odezvu zákazníků.

05/2019

Naše kompetence v oblasti e-mobility s výrobou baterií a článků jsou pravidelně rozšiřovány a uplatňovány v interních expertních skupinách. Také k tomu náleží i účast na různých odborných akcích. V současné době jsme navštívili "BATTERY EXPERTS FORUM" v Německu.
Z toho vyplývá integrace v rámci Akademie KCG za účelem dalšího rozvoje znalostí v týmu KORN CONSULT GROUP. Toto know-how již dnes využívá náš zkušený tým konzultantů v různých celosvětových projektech v oblasti výroby baterií.

05/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP USA obdržela zakázku od prémiového OEM výrobce, aby poskytovala logistickou podporu a vytvořila plán řízení dodavatelů s cílem snížit počet nevyřízených šesti hlavních dodavatelů, což má za následek zvýšení nákladů na přepravu na základě Chyb-/Expresním zásilkám.
Cílem projektu je co nejrychleji snížit zpoždění v dodávkách mezi OEM a jeho dodavateli a vytvořit udržitelné řešení prostřednictvím systému preventivního plánování výroby.

04/2019

Od dlouholetého stávajícího zákazníka v oblasti podvozku byla KORN CONSULT GROUP pověřena zakázkou na logistický projekt. Zde jsme převzali centrální koordinaci požadavků na celkem 3 výrobních místech uvnitř i mimo Evropu. Náš zkušený senior konzultant s rozsáhlými zkušenostmi v řízení logistiky úspěšně dokončil analýzu, získal Rychlé výhry a prostřednictvím průběžné podpory, jako školení, dosáhl trvale udržitelné snížení ve zpoždění v dodávkách.

04/2019
KORN CONSULT GROUP at BMW Supplier Diversity Conference

Také v tomto roce 4.dubna 2019 byla opětovně zastoupena KORN CONSULT GROUP na konferenci BMW Supplier Diversity Confernce v Greenville / Spartanburg, USA. Jako sponzor a vystavovatel navštívil náš stánek hojný počet zákazníků a mohli jsme uspořádat řadu zajímavých odborných diskuzí. Těšíme se na pozitivní zpětnou vazbu od stávajících kontaktů k úspěšně dokončeným nebo probíhajícím projektům. Více se dozvědět

04/2019

Projekty e-Mobility od společnosti KORN CONSULT GROUP: Od jednoho z TOP 10 výrobců bateriových článků na světě jsme obdrželi rozsah projektů pro konzultace a plánování pro výstavbu Gigawatt továrny v Číně. Rozsah projektu bude doplněn o mandát dočasného vedení v oblasti projektového řízení, technické čistoty a Six Sigmy.
Náš tým konzultantů s vysokou odborností, mezinárodními a místními zkušenostmi aktivně podporuje na místě úspěšnou operativní implementaci industrializace.

04/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena prémiovým OEM analýzou nákladů pro komponenty pohonů. Zkušený vedoucí projektový manažer podporuje Tier- 1 prostřednictvím seminářů, aby analyzoval zvýšení cen od více dodavatelů pro naše zákazníky. V této souvislosti se také kontrolují výrobní procesy ve výrobních linkách. Přitom společně spolupracujeme s OEM týmem z oblasti výroby, logistiky, technologie a kvality. V důsledku toho bylo možné identifikovat značný potenciál úspor.

03/2019

Byli jsme pověřeni jedním dodavatelem Tier 1 v USA, abychom pomohli některým z jeho dodavatelů. Společně s těmito dodavateli jsme vytvořili „scorecard“ pro produktivitu, logistiku a vedení kvality. Na základě toho lze v budoucnu problémy rychleji analyzovat a reagovat na ně v ranné fázi. Náš senior konzultantský tým úspěšně dokončil projekt díky dlouholetým zkušenostem s řízením dodavatelů.

03/2019

KORN CONSULT GROUP rozšiřuje svou interní výkonnou pravomoc o metodu
AGILNÍHO řízení projektu a vývoje. Je inspirován citací Petera Druckera: „Být agilním je způsob myšlení, jak dělat správné věci správným způsobem“.

03/2019
Girls'Day at KORN CONSULT

Dne 28.03.2019 je to zase rok kdy se koná „Girls Day”. V tento den otevírají společnosti po celém Německu své dveře dívkám, které začínají 5. ročník, aby jim poskytly přehled o potenciálním učňovském vzdělávání. KORN CONSULT GROUP, se sídlem v Alzenau, se v tomto roce poprvé účastní tohoto odborně zaměřeného projektu na podporu mladých lidí v jejich budoucím kariérním rozvoji. Jsme rádi a těšíme se na pozvání dvou budoucích pracovních nováčků na „den v projektové kanceláři“

03/2019

Od stávajícího zákazníka v automobilovém dodavatelském průmyslu KORN CONSULT GROUP získala zakázku na interní audit systému dle IATF 16949 ve dvou pobočkách společnosti. S pomocí nasazeného konzultantského týmu s odpovídajícím Auditorským vzděláním a odpovídajícími znalostmi v oblasti řízení kvality bude úspěšná kompletní certifikace připravena a doprovázena. Nakonec bude vytvořena odpovídající auditní zpráva.

03/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v Mexiku byla prémiovým výrobcem automobilů pověřena rozvojem dodavatelů. Zkušený tým konzultantů by měl podporovat dodavatele k dosažení požadovaných cílů z hlediska výkonu a udržitelnosti výrobních procesů. Přitom pracují dohromady s funkčně přesahujícími lokálními týmy výroby, logistiky, technologie a kvality.

02/2019

Prémiový OEM nás pověřil, podporou a zajištěním pojistitelem definovaných požadavků na nárazové zkoušky pro lokálně vyrobená auta v Číně. Čtyři subdodavatelé byli koordinováni naším seniorním týmem konzultantů (čas, kvalita, množství, logistika), aby bylo zajištěno přemístění výroby do Číny v definovaném časovém rámci. V jednom případě byla v Německu zřízena prozatímní výroba s cílem zajistit kvantitativní náběh výroby.

02/2019

Na základě zpoždění v dodávkách od jednoho z dodavatelů, obdržel KORN CONSULT GROUP v USA konzultační zakázku od jednoho prémiového OEM. Rozsah projektu spočívá ve vytvoření týmu konzultantů složených z externích a interních spolupracovníků, kteří pracují společně na vytvoření 5 pracovních souborů. Tímto je monitorována výkonnost Tier 1 a současně je zvyšována produktivita tak, aby byly u pověřeného OEM v budoucnu a dlouhodobě dodržovány termíny dodávek.

02/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v Číně obdržela objednávku od společnosti vyrábějící minerální oleje. Ten otevřel nový výrobní závod a musí projít potenciální analýzou, aby bylo možné dodávat pověřenému OEM výrobci. K tomuto účelu připravil náš lokální konzultant školení a přehled požadavků podle VDA 6.3 svazku a pomohl změnit způsob uvažování o budoucím vývoji projektu tak, aby byla potenciální analýza úspěšně zvládnuta.

02/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku od mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu plastových dílů, aby analyzovala Total Productive Maintenance (TPM) a vypracovala adekvátní zlepšovací návrhy. Prostřednictvím provedené potenciální analýzy byla nově restrukturalizována autonomní a preventivní údržba. V důsledku toho společnost sníží náklady na preventivní údržbu o 40 % a zvýší OEE o 10 %.

02/2019

V loňském roce získala společnost KORN CONSULT GROUP ocenění „Best of Consulting Mittelstand 2018“v kategorii „Operational Excellence“ Na soutěži pořádané společností WirtschaftsWoche se zúčastnilo zhruba 400 společností. Mimo jiné byly v naší kategorii zastoupeny "Mercedes Benz Consulting" a "EY". Jsme stále potěšeni tímto skvělým oceněním a v letošním roce se opět budeme účastnit této soutěže.

02/2019
CarSymposium Shanghai

KORN CONSULT GROUP se zúčastnila Car sympozia, které se konalo ve dnech 16. - 17. dubna v Šanghaji. Poskytli jsme poradenské služby výrobcům a dodavatelům s využitím našich dlouholetých zkušeností v oblasti technologické kompetence, řízení kvality a optimalizace výrobních a montážních procesů v automobilovém průmyslu. Vedli jsme pozitivní jednání s některými z našich stávajících zákazníků a potenciálními novými zákazníky z Číny, Německa a dalších zemí.

01/2019

Pro mexický závod německé společnosti z oblasti zpracování polymerů získala skupina KORN CONSULT GROUP objednávku na vyhledávání dodavatele. Náš silný tříčlenný seniorní poradenský tým začal s analýzou trhu založenou na základě klientem požadovaných kritériích. Byli navštíveni potenciálně noví dodavatelé a současně byla připravena závěrečná SWOT analýza, takže na konci tento projekt vedl k nejlepšímu možnému výběru dodavatelů.

01/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku od dlouhodobého stávajícího klienta s koučinkem a stínováním zaměstnanců. Výkonný konzultant s vynikajícími koučovacími dovednostmi a dlouholetými zkušenostmi ve vedení zaměstnanců, podporuje kouče v jeho každodenní práci a v nedávno rozšířené oblasti odpovědnosti. Prostřednictvím pravidelných diskuzí o zpětné vazbě vede k úspěchu v osobnímu rozvoji zaměstnance a k posílení svých vedoucí schopnosti.

01/2019

Od vysoce nominovaného zákazníka z oboru dodavatelů automobilového průmyslu Skupina KORN CONSULT obdržela zakázku, aby posílil společnost k nutným optimalizacím v oblasti logistiky a procesů kvality a aby podpořila zavedení MES (Manufacturing Execution System). Současně byla prověřena skladová situace, tak jako výrobní procesy byly prověřeny, analyzovány a následně udržitelným způsobem stabilizovaný.

01/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena výrobcem dílů vstřikování Tier 1, aby provedla diferenční analýzu dle VDA 6.3.Nízká efektivita zákaznických procesů, byla způsobena chybami v systému kvality. Očekávaní zákazníka spočívala v tom, aby byla zavedeny udržitelné analyzační metody. Prostřednictvím optimalizace procesu, se stane v budoucnu celkový pracovní postup snazší a efektivnější.