Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktuality

04/2019
KORN CONSULT GROUP at BMW Supplier Diversity Conference

Také v tomto roce 4.dubna 2019 byla opětovně zastoupena KORN CONSULT GROUP na konferenci BMW Supplier Diversity Confernce v Greenville / Spartanburg, USA. Jako sponzor a vystavovatel navštívil náš stánek hojný počet zákazníků a mohli jsme uspořádat řadu zajímavých odborných diskuzí. Těšíme se na pozitivní zpětnou vazbu od stávajících kontaktů k úspěšně dokončeným nebo probíhajícím projektům. Více se dozvědět

03/2019
Girls'Day at KORN CONSULT

Dne 28.03.2019 je to zase rok kdy se koná „Girls Day”. V tento den otevírají společnosti po celém Německu své dveře dívkám, které začínají 5. ročník, aby jim poskytly přehled o potenciálním učňovském vzdělávání. KORN CONSULT GROUP, se sídlem v Alzenau, se v tomto roce poprvé účastní tohoto odborně zaměřeného projektu na podporu mladých lidí v jejich budoucím kariérním rozvoji. Jsme rádi a těšíme se na pozvání dvou budoucích pracovních nováčků na „den v projektové kanceláři“

02/2019

Prémiový OEM nás pověřil, podporou a zajištěním pojistitelem definovaných požadavků na nárazové zkoušky pro lokálně vyrobená auta v Číně. Čtyři subdodavatelé byli koordinováni naším seniorním týmem konzultantů (čas, kvalita, množství, logistika), aby bylo zajištěno přemístění výroby do Číny v definovaném časovém rámci. V jednom případě byla v Německu zřízena prozatímní výroba s cílem zajistit kvantitativní náběh výroby.

02/2019

Na základě zpoždění v dodávkách od jednoho z dodavatelů, obdržel KORN CONSULT GROUP v USA konzultační zakázku od jednoho prémiového OEM. Rozsah projektu spočívá ve vytvoření týmu konzultantů složených z externích a interních spolupracovníků, kteří pracují společně na vytvoření 5 pracovních souborů. Tímto je monitorována výkonnost Tier 1 a současně je zvyšována produktivita tak, aby byly u pověřeného OEM v budoucnu a dlouhodobě dodržovány termíny dodávek.

02/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v Číně obdržela objednávku od společnosti vyrábějící minerální oleje. Ten otevřel nový výrobní závod a musí projít potenciální analýzou, aby bylo možné dodávat pověřenému OEM výrobci. K tomuto účelu připravil náš lokální konzultant školení a přehled požadavků podle VDA 6.3 svazku a pomohl změnit způsob uvažování o budoucím vývoji projektu tak, aby byla potenciální analýza úspěšně zvládnuta.

02/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku od mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu plastových dílů, aby analyzovala Total Productive Maintenance (TPM) a vypracovala adekvátní zlepšovací návrhy. Prostřednictvím provedené potenciální analýzy byla nově restrukturalizována autonomní a preventivní údržba. V důsledku toho společnost sníží náklady na preventivní údržbu o 40 % a zvýší OEE o 10 %.

02/2019

V loňském roce získala společnost KORN CONSULT GROUP ocenění „Best of Consulting Mittelstand 2018“v kategorii „Operational Excellence“ Na soutěži pořádané společností WirtschaftsWoche se zúčastnilo zhruba 400 společností. Mimo jiné byly v naší kategorii zastoupeny "Mercedes Benz Consulting" a "EY". Jsme stále potěšeni tímto skvělým oceněním a v letošním roce se opět budeme účastnit této soutěže.

02/2019
CarSymposium Shanghai

KORN CONSULT GROUP se zúčastnila Car sympozia, které se konalo ve dnech 16. - 17. dubna v Šanghaji. Poskytli jsme poradenské služby výrobcům a dodavatelům s využitím našich dlouholetých zkušeností v oblasti technologické kompetence, řízení kvality a optimalizace výrobních a montážních procesů v automobilovém průmyslu. Vedli jsme pozitivní jednání s některými z našich stávajících zákazníků a potenciálními novými zákazníky z Číny, Německa a dalších zemí.

01/2019

Pro mexický závod německé společnosti z oblasti zpracování polymerů získala skupina KORN CONSULT GROUP objednávku na vyhledávání dodavatele. Náš silný tříčlenný seniorní poradenský tým začal s analýzou trhu založenou na základě klientem požadovaných kritériích. Byli navštíveni potenciálně noví dodavatelé a současně byla připravena závěrečná SWOT analýza, takže na konci tento projekt vedl k nejlepšímu možnému výběru dodavatelů.

01/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku od dlouhodobého stávajícího klienta s koučinkem a stínováním zaměstnanců. Výkonný konzultant s vynikajícími koučovacími dovednostmi a dlouholetými zkušenostmi ve vedení zaměstnanců, podporuje kouče v jeho každodenní práci a v nedávno rozšířené oblasti odpovědnosti. Prostřednictvím pravidelných diskuzí o zpětné vazbě vede k úspěchu v osobnímu rozvoji zaměstnance a k posílení svých vedoucí schopnosti.

01/2019

Od vysoce nominovaného zákazníka z oboru dodavatelů automobilového průmyslu Skupina KORN CONSULT obdržela zakázku, aby posílil společnost k nutným optimalizacím v oblasti logistiky a procesů kvality a aby podpořila zavedení MES (Manufacturing Execution System). Současně byla prověřena skladová situace, tak jako výrobní procesy byly prověřeny, analyzovány a následně udržitelným způsobem stabilizovaný.

01/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena výrobcem dílů vstřikování Tier 1, aby provedla diferenční analýzu dle VDA 6.3.Nízká efektivita zákaznických procesů, byla způsobena chybami v systému kvality. Očekávaní zákazníka spočívala v tom, aby byla zavedeny udržitelné analyzační metody. Prostřednictvím optimalizace procesu, se stane v budoucnu celkový pracovní postup snazší a efektivnější.