Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktualności

03/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc. otrzymał projekt od producenta samochodów klasy Premium wsparcia w obszarze zarządzania jakością dostawców wraz z monitorowaniem dostaw u jednego z dostawców w USA. Senior Project Manager ze Stanów Zjednoczonych z wieloletnim doświadczeniem w branży samochodowej w obszarze jakości pracuje u dostawcy w celu zapewnienia ciągłości dostaw do klienta jak również poprawy kluczowych wskaźników procesów.

03/2018

KORN CONSULT GROUPD otrzymał zlecenie od producenta samochodów klasy Premium w zakresie Doskonałości Operacyjnej u jednego ze swoich dostawców w obszarze marketingu.w Chinach. Po przeprowadzeniu analizy potencjału przez zespół złożony z Senior Project Manager’a oraz Starszego Konsultanta z Chin nastąpiła faza przygotowania planu optymalizacji. Po ich wdrożeniu projekt zostanie poddany ocenie zgodnie z metodologia VDA 6.3 a dzięki temu dostawa zdobędzie nowe projekty. Jest to przykład projektu WIN-WIN-WIN.

03/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał projekt od producenta samochodów przeprowadzenia audytów wg VDA 6.3 u kilku dostawców zlokalizowanych w Meksyku. Lokalny Audytor Wiodący oraz Starszy Konsultant zostali oddelegowani do tego projektu. Po przygotowaniu audytu wraz z ograniczeniami w procesach oraz identyfikacja ryzyk odbyło się spotkanie otwierające. Następnie przeprowadzono audyt, ocena oraz prezentacja wyników w obecności przedstawicieli producenta samochodów OEM.

03/2018

KORN CONSULT GROUP obsadził tymczasowe stanowisko u dostawcy dla przemysłu samochodowego z obszaru innowacyjnych rozwiązań elementów zawieszenia. Jeden ze Starszych Menedżerów Jakości oddelegowany jako Interim Manager pojawił się w u klienta w ciągu 48 godzin i rozpoczął pracę. Dzięki temu braki personalne u klienta zostały w szybkim tempie uzupełnione. Nasz konsultant od razy wziął udział we wdrażaniu działań korekcyjnych w celu deeskalacji z poziomu drugiego przez OEM

03/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd otrzymał projekt od Klienta produkującego oprzyrządowanie produkcyjne dla producenta samochodów na przeprowadzenie szkolenia w zakresie VDA 6.3 wraz audytowaniem procesów. Lokalny Starszy Konsultant z China przeprowadził szkolenie zarówno w języku angielskim i mandaryńskim. Projekt zakończył się sukcesem między innymi wieloletnim doświadczeniu w audytowaniu jak również wiedzy i doświadczeniu w analizie procesów.

02/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc otrzymał projekt wsparcia w zarządzaniu jakością dostawcy włączając zarządzanie dostawami z Meksyku od producenta systemów, mechanizmów siedzeń na amerykański rynek samochodowy. Zespół składający się z konsultantów, Senior Project Managera z USA oraz Senior Konsultanta z Meksyky posiada długie doświadczenie w tym obszarze jak równiez w zarządzaniu produkcją. Dzięki temu nastąpiła znaczna poprawa wskaźników.

02/2018

Dzięki pełnemu sukcesowi w ostatnim projekcie nasz klient – dostawca dla przemysłu samochodowego z Węgier przedłużył projekt analizy słabych stron i przyczyn źródłowych. Zespół składający się z Executive i Senior Konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle motoryzacyjnym w dalszym ciągu będą pracować z dostawcą w celu spełnienia kryteriów deeskalacji ustalonych przez producenta samochodów OEM.

02/2018

KORN CONSULT GROUP został nominowany przez dostawcę rozwiązań z dziedziny wibracji w celu wsparcia w odlewni zlokalizowanej w Chinach. Oddelegowany Executive Konsultant posiada międzynarodowe doświadczenie w Azji jak również duże doświadczenie w tej dziedzinie.

02/2018

Producent samochodów klasy Premium zlecił KORN CONSULT GROUP US Inc projekt stworzenia zespołu zadaniowego. Lokalny Sernior Project Manager pracuje z dostawcą i jego poddostawcami w celu przygotowania do wzrostu produkcji. Dodatkowo poprawa czas cyklu, przepływu materiałów oraz jakośći zostały osiągnięte w relatywnie krótkim czasie. Do tego celu zostały jasno określone mierzalne wskaźniki (KPIs).

02/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie na przeprowadzenie wewnętrznego audytu wg IATF 16949 od nowego klienta z obszaru rozwoju i produkcji elektroniki samochodowej. Przed audytem certyfikującym klienta chce przeprowadzić audyt wewnętrzne wraz z analizą braków. Z pomocą Executive Konsultanta posiadającego głęboką wiedzę w temaci ISO/TS 16949 jak również praktyczne doświadczenie w zarządzaniu jakością jak również w narzędziu ‘KCG Gap Analysis’. Nasz klient jest w pełni przygotowany na audyt.

01/2018

KORN CONSULT GROUP został nominowany na przeprowadzenie projektu transformacji do zgodności z IATF 16949 przez Klienta z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji form oraz obróbki powierzchniowej i montażu. Po przeprowadzeniu GAP analizy i stworzeniu mapy drogowej wymagania IATF 16949 zostaną uwzględnione w obecnym systemie zarządzania jakościa. W kolejnej fazie projekt będzie poszerzony o zakład w Meksyku.

01/2018

KORN CONSULT GROUP w Meksyku podpisał kontrakt na projekty Task Force z jednym z producentów samochodów klasy Premium. Lokalny zespół konsultantów oferuje wsparcie głównie z obszarach rozwoju dostawców oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem jest zagwarantowanie prawidłowego procesu rozwoju produktów oraz bezproblemowych nowych uruchomień

01/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od dostawcy dla przemysłu samochodowego na przeprowadzenie projektu „Operational Excellence”. Senior Konsultant oddelegowany do tego zadania jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami i jakością. Głównym celem jest wdrożenie nowych technik pomiarowych podczas inspekcji na produkcji oraz redukcja reklamacji poprzez analizę przyczyn źródłowych. Wraz z Kierownikiem Produkcji zdefiniował odpowiedni akcje korekcyjne które przyczynią się do wzrostu produkcji.

01/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc otrzymał kontrakt na funkcji ‘Interim Supplier Development’ od producenta mechanizmów oraz siedzeń dla przemysłu samochodowego. Celem Senior Project Managera jest szkolenie pracowników klienta z działu SQE w obszarze zapewnienia jakości przy nowych uruchomieniach i produkcji preseryjnej.

01/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał project od producenta samochodów klasy Premium na przeprowadzenie audytu VDA 6.3 u dostawcy. Po wstępnej analizie procesów i identyfikacji ryzyk zespół projektowy przeprowadził audyt zgodnie z planem i kodeksem postępowania audytorów. Następnie został opracowany plan oraz prezentacja wyników.