Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania™


Sprachen

 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktualności

07/2018
KORN CONSULT GROUP kolejny raz otrzymuje nagrodę TOP Consultant przyznawaną przez niezależny instytut

KORN CONSULT GROUP kolejny raz otrzymuje nagrodę TOP Consultant przyznawaną przez niezależny instytut

KORN CONSULT GROUP otrzymał nagrodę “Top Consultant” piąty raz z rzędu, przekazaną przez Christian WULFF, Prezydenta Federalnego Pani I Panu KORN. Ten tytuł motywuje wszystkich pracowników KORN CONSULT GROUP do pracy na najwyższym poziomie. Dziękujemy bardzo naszym klientom za pozytywne odpowiedzi udzielone w badaniu satysfakcji program Top Consultant

06/2018

The KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co. Ltd otrzymał zlecenie od producenta akumulatorów na wsparcie we wdrażaniu systemu uwzględniając Europejskie standardy. Lokalny Senior Konsultant przeprowadzi projekt w 4 fazach. Między innymi analiza przyczyn źródłowych oraz faza implementacji będą przeprowadzone w celu osiągnięcia KPI zdefiniowanych przez klientów. Dzięki kompetencji i doświadczeniu naszego konsultanta projekt będzie przeprowadzony w profesjonalny sposób.

06/2018

Dostawca dla przemysłu samochodowego z obszaru siedzeń nominował KORN CONSULT GROUP US Inc na projekt poprawy procesu produkcyjnego u dostawców w Meksyku z naciskiem na proces logistyczny. Lokalny Senior Konsultant wspomaga planowanie produkcji u poddostawców. Ponadto jest odpowiedzialny za optymalizację i raportowanie codziennej produkcji i procesów.

06/2018

The KORN CONSULT GROUP South Africa PTY LTD został nominowany przez dostawcę dla przemysłu samochodowego na projekt wsparcia w jednej z fabryk zlokalizowanej w RPA. Lokalny Senior Project Manager przeprowadził analizę stanu obecnego, szkolenia oraz poprawę procesu. Doskonała wiedza w zakresie zarządzania procesami i doskonałości operacyjnej OpEx przyczyniła się do poprawy procesu produkcyjnego.

06/2018

KORN CONSULT GROUP Meksyk został nominowany przez producenta samochodów klasy premium na projekt tymczasowego zarządzania w fabryce w Meksyku. Projekt obejmuje rozwój dostawców jak i zapewnienie osiągnięcia gotowości fabryki do produkcji seryjnej i ciągłości dostaw. Ten projekt jest zarządzany przez Senior Project Manager’a z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze.

06/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od dostawcy dla przemysłu samochodowego na wsparcie o obszarze zarządzania reklamacjami. Głównymi zadaniami doświadczonego konsultanta oddelegowanego do tego projektu było zarządzanie procesem wewnętrznych i zewnętrznych reklamacji, przeprowadzanie procesu rozwiązywania problemów oraz nadzorowanie KPI. Dzięki temu pomogliśmy naszemu klientowi uzyskać znaczącą poprawę w procesie zarządzania reklamacjami w krótkim okresie czasu.

05/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od wiodącego producenta opakowań aluminiowych na przeprowadzenie warsztatów Six Sigma. Zespół składający się kliku konsultantów wraz z Master Black Belt przeprowadzili analizę. Metodologia Six Sigma została użyta w czasie warsztatów z udziałem wszystkich uczestników. Satysfakcja klienta została wyrażona w wysokim indeksie Net Promoter

05/2018

Światowy producent elementów elektronicznych zlecił KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd. projekt wdrożenia IATF 16949 w Chinach. Lokalny Senior Konsultant podzielił projekt na 4 fazy. Pierwsze dwie fazy obejmowały analizę stanu obecnego oraz analizę przyczyn źródłowych. Wyniki będą wdrażane poprzez sesję treningowe oraz wdrażania procesów włączając całą organizację

05/2018

KORN CONSULT GROUP został nominowany przez producenta samochodów na przeprowadzenie rekwalifikacji dostawców Tier 1 w Rumunii. Oddelegowany Senior Konsultant posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oraz w analizie procesów wg VDA 6.3 Projekt został ukończony spełniając oczekiwania klienta.

05/2018

The KORN CONSULT GROUP Mexico S. de R.L. de CV otrzymał zlecenie od producenta samochodów klasy premium interwencji u kilku swoich dostawców w Meksyku. Lokalny zespól Senior Konsultantów skupił się na jakości procesu i produktu oraz procesie logistycznym w USA i Meksyku. W tymprzypadku były to elementy zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne wyposażenia samochodów. Projekt zaczął się już 72 godz po nominacji przez klienta.

05/2018

The KORN CONSULT GROUP US Inc został nominowany przez producenta samochodów klasy premium interwencję u swojego dostawcy. Doświadczony Senior Konsultant jak i Senior Project Manager pracowali z dostawcą głównie przy planowaniu produkcji jak i planowaniu przepływu materiałów oraz przygotowaniu raportu dla klienta. Konsultanci pracowali w interdyscyplinarnym zespole razem pracownikami dostawcy z obszarów produkcji i logistyki.

04/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc. otrzymał zlecenie od producenta samochodów klasy Premium w celu wsparcia jednego z dostawców który z powodu problemów z dostawami otrzymał status „On Hold”. Dzięki ciągłemu wsparcia Senior Project Manager’a dostawca ponownie proaktywnie kontroluje swoje procesy. Jego zadaniem jest weryfikacja poszczególnych procesów. Faza wdrożenia została zaimplementowana i w krótkim okresie udało się ustabilizowac pierwsze procesy co potwierdza pozytywne trend KPI.

04/2018

Dostawca elementów wnętrz rozwinął swoją ofertę o elementy zewnętrzne samochodów. KORN CONSULT GROUP został nominowany przez producenta samochodów wsparcia dostawcy zlokalizowanego na całym świecie. Zespół Senior Konsultantów z różnych regionów świata zapewnili wdrożenie poszczególnych elementów projektu w obszarach zarządzania projektami, produkcji, jakości i logistyki w Niemczech, na Węgrzech, Indii, Meksyku i Chinach.

04/2018
BMW supplier day

Na początku kwietnia KORN CONSULT GROUP był reprezentowany podczas Dni Dostawcy BMW w Spartanburgu, Karolina Południowa. Również w tym roku znacząca liczba dostawców będzie obecna podczas „BMW Supplier Diversity Matchmaker Conference". Holger Korn (CEO) i Rajiv Iyengar (Prezydent KCG US Inc.) aktywnie uczestniczyli w rozmowach z dostawcami.

04/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie na wdrożenie projektu optymalizacji procesu od światowego wiodącego producenta maszyn specjalnych dla producentów samochodów i ich dostawców. Oddelegowany Senior Konsultant przygotował rozwiązania z poszczególnymi działami i zapewnił wdrożenie ich efektywnie. Celem jest osiągnięcie założonych celów projektowych.

04/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co., Ltd. Otrzymał projekt od dostawcy elementów wewnętrznych dla przemysłu samochodowego zarządzania projektem. Najważniejszym celem dla lokalnego Senior Konsultanta z Chin jest wdrożenie założonych rozwiązań. Zostało wdrożone narzędzie do pomiaru efektywności wdrożonych działań zgodnie ze standardami stosowanymi w branży motoryzacyjnej.

03/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał projekt od producenta samochodów przeprowadzenia audytów wg VDA 6.3 u kilku dostawców zlokalizowanych w Meksyku. Lokalny Audytor Wiodący oraz Starszy Konsultant zostali oddelegowani do tego projektu. Po przygotowaniu audytu wraz z ograniczeniami w procesach oraz identyfikacja ryzyk odbyło się spotkanie otwierające. Następnie przeprowadzono audyt, ocena oraz prezentacja wyników w obecności przedstawicieli producenta samochodów OEM.

03/2018

KORN CONSULT GROUP obsadził tymczasowe stanowisko u dostawcy dla przemysłu samochodowego z obszaru innowacyjnych rozwiązań elementów zawieszenia. Jeden ze Starszych Menedżerów Jakości oddelegowany jako Interim Manager pojawił się w u klienta w ciągu 48 godzin i rozpoczął pracę. Dzięki temu braki personalne u klienta zostały w szybkim tempie uzupełnione. Nasz konsultant od razy wziął udział we wdrażaniu działań korekcyjnych w celu deeskalacji z poziomu drugiego przez OEM

03/2018

KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai Co. Ltd otrzymał projekt od Klienta produkującego oprzyrządowanie produkcyjne dla producenta samochodów na przeprowadzenie szkolenia w zakresie VDA 6.3 wraz audytowaniem procesów. Lokalny Starszy Konsultant z China przeprowadził szkolenie zarówno w języku angielskim i mandaryńskim. Projekt zakończył się sukcesem między innymi wieloletnim doświadczeniu w audytowaniu jak również wiedzy i doświadczeniu w analizie procesów.

03/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc. otrzymał projekt od producenta samochodów klasy Premium wsparcia w obszarze zarządzania jakością dostawców wraz z monitorowaniem dostaw u jednego z dostawców w USA. Senior Project Manager ze Stanów Zjednoczonych z wieloletnim doświadczeniem w branży samochodowej w obszarze jakości pracuje u dostawcy w celu zapewnienia ciągłości dostaw do klienta jak również poprawy kluczowych wskaźników procesów.

03/2018

KORN CONSULT GROUPD otrzymał zlecenie od producenta samochodów klasy Premium w zakresie Doskonałości Operacyjnej u jednego ze swoich dostawców w obszarze marketingu.w Chinach. Po przeprowadzeniu analizy potencjału przez zespół złożony z Senior Project Manager’a oraz Starszego Konsultanta z Chin nastąpiła faza przygotowania planu optymalizacji. Po ich wdrożeniu projekt zostanie poddany ocenie zgodnie z metodologia VDA 6.3 a dzięki temu dostawa zdobędzie nowe projekty. Jest to przykład projektu WIN-WIN-WIN.

02/2018

KORN CONSULT GROUP został nominowany przez dostawcę rozwiązań z dziedziny wibracji w celu wsparcia w odlewni zlokalizowanej w Chinach. Oddelegowany Executive Konsultant posiada międzynarodowe doświadczenie w Azji jak również duże doświadczenie w tej dziedzinie.

02/2018

Producent samochodów klasy Premium zlecił KORN CONSULT GROUP US Inc projekt stworzenia zespołu zadaniowego. Lokalny Sernior Project Manager pracuje z dostawcą i jego poddostawcami w celu przygotowania do wzrostu produkcji. Dodatkowo poprawa czas cyklu, przepływu materiałów oraz jakośći zostały osiągnięte w relatywnie krótkim czasie. Do tego celu zostały jasno określone mierzalne wskaźniki (KPIs).

02/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie na przeprowadzenie wewnętrznego audytu wg IATF 16949 od nowego klienta z obszaru rozwoju i produkcji elektroniki samochodowej. Przed audytem certyfikującym klienta chce przeprowadzić audyt wewnętrzne wraz z analizą braków. Z pomocą Executive Konsultanta posiadającego głęboką wiedzę w temaci ISO/TS 16949 jak również praktyczne doświadczenie w zarządzaniu jakością jak również w narzędziu ‘KCG Gap Analysis’. Nasz klient jest w pełni przygotowany na audyt.

02/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc otrzymał projekt wsparcia w zarządzaniu jakością dostawcy włączając zarządzanie dostawami z Meksyku od producenta systemów, mechanizmów siedzeń na amerykański rynek samochodowy. Zespół składający się z konsultantów, Senior Project Managera z USA oraz Senior Konsultanta z Meksyky posiada długie doświadczenie w tym obszarze jak równiez w zarządzaniu produkcją. Dzięki temu nastąpiła znaczna poprawa wskaźników.

02/2018

Dzięki pełnemu sukcesowi w ostatnim projekcie nasz klient – dostawca dla przemysłu samochodowego z Węgier przedłużył projekt analizy słabych stron i przyczyn źródłowych. Zespół składający się z Executive i Senior Konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle motoryzacyjnym w dalszym ciągu będą pracować z dostawcą w celu spełnienia kryteriów deeskalacji ustalonych przez producenta samochodów OEM.

01/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał zlecenie od dostawcy dla przemysłu samochodowego na przeprowadzenie projektu „Operational Excellence”. Senior Konsultant oddelegowany do tego zadania jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami i jakością. Głównym celem jest wdrożenie nowych technik pomiarowych podczas inspekcji na produkcji oraz redukcja reklamacji poprzez analizę przyczyn źródłowych. Wraz z Kierownikiem Produkcji zdefiniował odpowiedni akcje korekcyjne które przyczynią się do wzrostu produkcji.

01/2018

KORN CONSULT GROUP US Inc otrzymał kontrakt na funkcji ‘Interim Supplier Development’ od producenta mechanizmów oraz siedzeń dla przemysłu samochodowego. Celem Senior Project Managera jest szkolenie pracowników klienta z działu SQE w obszarze zapewnienia jakości przy nowych uruchomieniach i produkcji preseryjnej.

01/2018

KORN CONSULT GROUP otrzymał project od producenta samochodów klasy Premium na przeprowadzenie audytu VDA 6.3 u dostawcy. Po wstępnej analizie procesów i identyfikacji ryzyk zespół projektowy przeprowadził audyt zgodnie z planem i kodeksem postępowania audytorów. Następnie został opracowany plan oraz prezentacja wyników.

01/2018

KORN CONSULT GROUP został nominowany na przeprowadzenie projektu transformacji do zgodności z IATF 16949 przez Klienta z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji form oraz obróbki powierzchniowej i montażu. Po przeprowadzeniu GAP analizy i stworzeniu mapy drogowej wymagania IATF 16949 zostaną uwzględnione w obecnym systemie zarządzania jakościa. W kolejnej fazie projekt będzie poszerzony o zakład w Meksyku.

01/2018

KORN CONSULT GROUP w Meksyku podpisał kontrakt na projekty Task Force z jednym z producentów samochodów klasy Premium. Lokalny zespół konsultantów oferuje wsparcie głównie z obszarach rozwoju dostawców oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem jest zagwarantowanie prawidłowego procesu rozwoju produktów oraz bezproblemowych nowych uruchomień