Calitatea nu este accidentală, ci este rezultatul unei afaceri performante
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Noutăți

12/2015

KORN CONSULT GROUP China a creat în termen de 48 de ore un „task force”, responsabil de asigurarea managementului la un client din China. Implementarea SOP-ul la client este planificată pentru primul trimestru al anului 2016. Obiectivul proiectului este asigurarea structurii necesare proiectului respectiv precum şi a maturităţii industrializării operative până la SOP. Activitatea de asigurare a implementării proiectului a fost delegată către doi consultanţi locali. Proiectul cuprinde activităţile de management al proiectelor, industrializare, producţie şi management al furnizorilor. Plusvaloarea, rezultată în urma activităţii desfăşurate de echipa KORN CONSULT, a fost deja sesizabilă la 10 zile de la demararea proiectului.

12/2015

Stimați clienţi, angajaţi şi partener de afaceri, vă dorim dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră un Crăciun fericit şi un an 2016 plin de împliniri.

Având în vedere că în 2016 vom aniversa 10 ani de activitate, dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de clienţii noştri, cu care am colaborat foarte bine în toţi aceşti ani – vă mulţumim din suflet!

Din 2006 sprijinim cu donaţii şi cadouri asociaţiile „Förderverein Jossatal Kids e.V.” şi „Tatort – Straßen der Welt e.V.” în demersul lor de ajutorare a copiilor ce provin din familii defavorizate.

12/2015

Un client existent, mulţumit de serviciile oferite, a ales experţii KORN CONSULT GROUP pentru activitatea de instruire a conducerii noii sale locaţii, în scopul asigurării implementării proceselor de afaceri. Senior Consultant-ul delegat dispune de cunoştinţele de specialitate şi experienţă practică în domeniu, necesară pentru asigurarea unui nivel ridicat de beneficii clientului şi angajaţilor săi.

12/2015

Un client existent din Europa a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru un proiect de „task force” în România. Activitatea de asigurare a furnizorilor a fost preluată în 48 de ore de către un Senior Consultant local, cu experienţă practică relevantă în domeniu.

12/2015

Competenţele KORN CONSULT GROUP în domeniul managementului furnizorilor au fost solicitate de către un Premium OEM în scopul îmbunătăţirii analizei pieselor defecte (pieselor cu deficienţe). Sarcina a fost preluată de către un Senior Consultant foarte experimentat, care dispune de cunoştinţele necesare pentru efectuarea analizelor şi auditurilor VDA necesare în cazul pieselor defecte.

12/2015

Un Premium OEM german, cu care KORN CONSULT GROUP colaborează foarte strâns de mulţi ani, a solicitat implementarea unor măsuri de asigurare a aprovizionării la una din locațiile sale. Echipa de proiect KORN CONSULT a preluat cu succes responsabilitatea activităţii de industrializare, de creştere a producţiei şi de management al resurselor.

11/2015

Un client din domeniul auto, aflat în expansiune la nivel global, a solicitat sprijin pentru dezvoltarea mai departe a propriei organizaţii.
Punctele principale ale proiectului sunt „technology excellence” respectiv „operational excellence”. În cadrul unor workshop-uri au fost elaborate şi definite concepte organizatorice şi diferite procese de afaceri. Partea introductivă a constat în instruirea şi sprijinirea operativă de către o echipă de Senior Consultants ai KORN CONSULT GROUP. Echipa a reuşit să implementeze cu succes proiectul prin utilizarea metodelor, proceselor, conceptelor şi a managementului corespunzător.

11/2015

Un client nou din Europa a solicitat sprijinul KORN CONSULT GROUP pentru implementarea standardului VDA-RGA (privind asigurarea gradului de maturitate). Proiectul a început cu o analiză a structurii organizatorice şi de proiect existente şi s-a finalizat cu implementarea unui sistem global de management al proiectelor. Clientul nostru a reuşit, în baza rezultatelor analizei efectuate de KORN CONSULT GROUP, să obţină proiecte noi. Toate părţile implicate în proiect au avut de câştigat.

11/2015

Un client nou are un manager interimar de la KORN CONSULT GROUP. Acesta va prelua responsabilitatea operativă în cadrul organizaţiei clientului, până la desemnarea unui manager definitiv, urmând a sprijini actuala echipă de management şi angajaţii. Activitatea are loc prin integrarea tematicilor zilnice la nivel de management şi de shopfloor şi ghidarea diferitelor funcţii şi angajaţi ai clientului.

11/2015

Un Premium OEM german a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru asigurarea aprovizionării şi a production readiness la nivelul lanţului de furnizori. Proiectul s-a derulat structurat, consecvent, transparent şi la nivel de „shop floor” datorită competenţelor şi metodelor de analiză utilizate. Primele succese nu au întârziat să apară.

11/2015

O întreprindere mijlocie de succes a apelat la serviciile unui expert KORN CONSULT, specializat în domeniul turnării prin injecţie, pentru testarea performanţelor unui utilaj de mare capacitate. Utilizarea competenţelor de specialitate şi apelarea rapidă la specialişti au fost elementele ce au asigurat succesul proiectului.

11/2015

Serviciile KORN CONSULT GROUP au fost solicitate de către un furnizor de prim rang al industriei de automobile, cu prezenţă la nivel global. Sarcina constă în coordonarea şi optimizarea continuă a structurii şi activităţii proiectului. Îmbunătăţirile elaborate în cadrul proiectului sunt integrate proactiv în procesele de afaceri prin grija echipei de Senior Consultants. Echipa a reuşit să implementeze cu succes proiectul prin utilizarea metodelor, proceselor, conceptelor şi a managementului corespunzător, contribuind prin aceasta la creşterea rentabilităţii clientului.

11/2015

Un furnizor d Nivelul 1din industria de automobile, cu prezenţă la nivel global, a însărcinat KORN CONSULT GROUP cu efectuarea unei analize a punctelor slabe la un subfurnizor din Mexic. Accentul a fost pus pe analiza proceselor de producţie şi managementul furnizorilor. De implementarea cu succes a acestui proiect s-a ocupat un Senior Consultant foarte experimentat.

11/2015

Un client nou a solicitat KORN CONSULT GROUP să îmbunătățească FMEA şi planul de control al producţiei (PLP) prin efectuarea de workshop-uri. Experţii KORN CONSULT GROUP au contribuit prin metodele şi competenţele utilizate, la rafinarea şi dezvoltarea mai departe a nivelului existent de cunoştinţe.

11/2015

KORN CONSULT GROUP a fost solicitată să efectueze o analiză de potenţial conform standardului VDA 6.3. Clientul a apelat din nou la expertiza noastră amplă, pentru a raporta deciziile de abjudecare la criteriile obiective VDA privind analiza riscului.

11/2015

Quality Excellence în industria non-auto!
Cunoştinţele de specialitate ale experţilor auto sunt tot mai căutate şi în alte domenii de activitate. La experţii KORN CONSULT GROUP apelează periodic clienţi din domenii ca industria constructoare de maşinii şi instalaţii sau industria chimică.

Un client ne-a solicitat să participăm la implementarea unui proiect de consultanţă, intitulat „Quality Excellence la nivel global”, la una din locaţiile sale.
Ideea definitorie a proiectului nostru de consultanţă este: „preocuparea pentru calitate este o chestiune de mentalitate, aceasta trebuind să fie cuantificabilă”. Întreaga activitate de consultanţă şi implementare a proiectului a fost subordonată acestui obiectiv. În urma efectuării unei analize globale la nivel de organizaţie a fost elaborat un concept global de succes. Acesta a fost implementat cu succes de sus în jos prin KPI-uri.

10/2015

Un concern american din domeniul electronicii a solicitat sprijinul KORN CONSULT GROUP pentru un proiect critic. Proiectul a fost implementat cu succes de către echipa noastră de experţi, deşi durata de finalizare a proiectului a fost una foarte scurtă, acest lucru fiind încă o dovadă a vastei experienţe practice şi a competenţei angajaţilor noştri.

10/2015

KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. şi-a extins activitatea în China. Un furnizor chinez de prim rang al industriei de automobile a solicitat sprijinul nostru pentru implementarea standardului VDA Readiness în cadrul companiei. Principalele puncte avute în vedere sunt: production readiness, managementul furnizorilor, optimizarea proceselor şi planificarea logisticii. Experţii locali implicaţi în proiect au obţinut rezultate bune prin integrarea echipei de proiect a clientului.

10/2015

KORN CONSULT GROUP şi-a mărit numărul de clienţi din rândul furnizorilor pentru industria de automobile în urma recomandării primite din partea unui client existent, la care am efectuat audituri interne ISO/TS 16949. Unul din clienţii noi a solicitat auditarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al furnizorilor. Acest proiect a fost coordonat de către un Senior Consultant cu experienţă, ce dispune de cunoştinţele necesare, pentru a finaliza cu succes sarcina.

10/2015

KORN CONSULT GROUP şi-a mărit gradul de notorietate, în special faţă de Premium OEM-urile active la nivel global, datorită implementării cu succes a numeroaselor proiecte de dezvoltare a furnizorilor şi de optimizare a proceselor. Echipa de Senior Consultants a fost solicitată să optimizeze din nou procesele, preluând - la locaţia clientului - responsabilitatea pentru termene, logistica, industrializarea şi calitatea diferitelor componente.

10/2015

Un alt furnizor de Nivelul 1 din industria de automobile, cu prezenţă la nivel global, a solicitat sprijinul KORN CONSULT GROUP pentru reducerea cheltuielilor operative cu furnizorii de servicii. Proiectul „Operational Excellence” este structurat pe trei faze - analiză, elaborare şi implementare - fiind coordonat de către un Executive Consultant cu experienţă semnificativă în domeniu. Executive Consultant-ul nostru a reuşit să convingă întreaga echipă de proiect a clientului în cel mai scurt timp să valorifice potenţialul existent, pentru a crea plusvaloare.

10/2015

KORN CONSULT GROUP a implementat cu succes un proiect de planificare anticipată a calităţii la un furnizor de prim rang. Sarcina a constat în coordonarea întregii activităţi de planificare anticipată a calităţii începând din stadiul de proiect. Experţii utilizaţi dispun de competenţele necesare pentru a instrui în mod corespunzător angajaţii clientului. Au fost elaborate şi implementate o serie de măsuri privind activitatea şi calificarea.

10/2015

Un furnizor de Nivelul 1 din industria de automobile, cu prezenţă la nivel global, a cerut KORN CONSULT GROUP implementarea unui program preventiv de Supplier Readiness. Proiectul, ce prevede asigurarea nivelului de maturitate al unei reţele de producţie, este coordonat de către un Executive Consultant cu experienţă de la noi.

10/2015

Un furnizor american de Nivelul 1din industria de automobile, ce se află în prezent în Asia în stadiul „Q:Help Status”, a apelat la serviciile unei echipe foarte experimentate de Senior Consultants ai KORN CONSULT GROUP. Obiectivul constă în implementarea cu succes la nivelul companiei a unui program de îmbunătăţire în domeniile producţie, calitate şi logistică globală. Echipa noastră de Senior Consultants sprijină clientul la atingerea rezultatelor proiectului prin preluarea coordonării acestuia. Cunoştinţele necesare sunt transferate prin instruirea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor clientului.

09/2015

KORN CONSULT GROUP derulează un nou proiect de consultanţă în domeniul managementului la un furnizor de Nivelul 1, ce dezvoltă şi fabrică produse de calitate pentru industria de automobile (domeniul „sasiu”). Obiectul proiectului de consultanţă în domeniul managementului este conştientizarea la nivel companiei a importanţei calităţii. Pentru implementarea sustenabilă a proiectului sunt integrate top down toate unităţile organizatorice şi echipa de management existentă. Toate obiectivele sunt măsurate în baza cifrelor caracteristice (KPI) corespunzătoare. Faza de elaborare a conceptului este urmată de cea de implementare, succesul acesteia din urmă fiind asigurată prin organizarea de workshop-uri la nivel global şi instruirea corespunzătoare a tuturor persoanelor participante.

09/2015

KORN CONSULT GROUP a fost contactata de către un client nou din domeniul construcţiei de maşini şi instalaţii pentru un proiect de optimizare a proceselor la una din locaţiile sale. Proiectul a demarat cu efectuarea unei analize a punctelor slabe şi stabilirea situaţiei reale. Apoi a urmat aprobarea de către managementul de top a proiectului unitar de îmbunătăţire a proceselor şi în final implementarea acestuia prin grija Operative Interim şi a experienţei echipei de consultanţă. Metodele şi procesele utilizate respectiv conceptele de management dezvoltate sunt implementate în activitatea zilnică prin instruirea în domenii precum planificarea producţiei şi a proceselor, optimizarea producţiei, modul de conducere şi comunicare.

09/2015

KORN CONSULT GROUP deleagă un Executive Consultant şi un Senior Consultant, acestea contribuind prin cunoştinţele lor de specialitate la implementarea cu succes a proiectului.

09/2015

Un furnizor de Nivelul 1 din industria de automobile (client vechi) a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru implementarea programului MB Supplier Readiness. Executive Consultants utilizaţi dispun de o vastă experienţă practică în acest domeniu. Îmbunătăţirile operative ale standardelor de calitate vor fi implementate sustenabil prin intermediul instruirii operative.

09/2015

KORN CONSULT GROUP îşi extinde echipa din Mexic!
Echipa KORN CONSULT GROUP din Mexico City/Mexic a fost extinsă, pentru a putea oferi clienţilor noştri cele mai bune servicii de consultanţă din domeniile tehnologie şi experienţă operaţională. Ne bucurăm că avem posibilitatea de a pune la dispoziţia clienţilor o echipă extinsă de consilieri.

09/2015

Un furnizor mexican de Nivel 1 pentru industria de automobile, activ la nivel global, a apelat la serviciile KORN CONSULT GROUP. Obiectul proiectului este optimizarea continuă a proceselor de la o locaţie de producţie mexicană. De implementarea îmbunătăţirilor se ocupă o echipă locală de Senior Consultants. Echipa a implementat cu succes proiectul prin metodele şi procesele elaborate respectiv conceptele de management dezvoltate, contribuind la îmbunătăţirea sustenabilă a proceselor şi prin aceasta la rentabilitatea clientului.

09/2015

Un client nou a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru efectuarea unei instruiri inhouse despre principiile de bază ale managementului de proiecte. În cadrul acestui program vor fi instruiţi toţi angajaţii companiei, ce lucrează în prezent sau vor lucra în viitor la proiecte. Obiectivul este extinderea nivelului de cunoştinţe referitor la principiile şi metodele necesare pentru un management de proiect de succes. Instruirea este efectuată de un manager de proiect de succes, ce dispune de experienţa necesară.

09/2015

Un client mulţumit din Europa de Est, ce nu provine din domeniul industriei auto, a însărcinat o echipă de experţi a KORN CONSULT GROUP cu implementarea unui sistem de management al furnizorilor. Procesele necesare sunt elaborate în comun, urmând ca în cadrul procesului ulterior de implementare să fie instruit personal clientul în cadrul unor audituri efectuate împreună la nivelul furnizorului. Echipa de experţi însărcinată dispune de calificările, cunoştinţele de specialitate şi experienţa practică necesară.

08/2015

Un furnizor de Nivelul 1 din industria de automobile (domeniul „interior”) a apelat din nou la KORN CONSULT GROUP pentru sprijinirea operativă a activităţii din Cehia în calitate de Interim Quality Manager. Senior Consultant-ul KORN CONSULT GROUP este responsabil cu implementarea cerinţelor clientului la nivelul locaţiei de producţie din Cehia şi a măsurilor de îmbunătăţire sustenabilă a calităţii. Obiectivul este îmbunătăţirea durabilă a structurilor şi proceselor operative ale clientului. Senior Consultant-ul nostru preia în calitate de Interim Quality Manager responsabilitatea pentru toate temele relevante ale proiectului şi implementarea lor cu succes.

08/2015

Un client mulţumit, ce nu provine din domeniul industriei auto, a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru relocarea activităţii sale de montaj din Germania în Cehia. Senior Expert-ul responsabil cu implementarea acestei activităţi dispune de experienţă relevantă în domeniul relocării, know-how-ul său fiind o garanţie pentru implementarea cu succes a proiectului.

08/2015

Un furnizor global de prim rang al industriei de automobile a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru efectuarea unei analize a deficienţelor la un subfurnizor din Polonia. Atenţia principală se îndreaptă asupra analizei proceselor de producţie. Pentru implementarea cu succes a proiectului s-a apelat la serviciile unui Senior Consultant cu experienţă.

08/2015

Un furnizor global de Nivelul 1 din industria de automobile (domeniul „exterior”) a apelat la serviciile KORN CONSULT GROUP. Obiectivul procesului este pregătirea unui client OEM prin implementarea de măsuri corespunzătoare. Sarcina a fost preluată de un Senior Consultant cu experienţă. Acesta va analiza mai întâi procesele existente, urmând a implementa ulterior îmbunătăţirile propuse împreună cu managementul clientului. În prezent proiectul se află în plin proces de implementare.

08/2015

KORN CONSULT GROUP a fost solicitată de către un client vechi să sprijine atingerea nivelului de maturitate al procesul VDA-RGA. Echipa denominata a contribuit în principal la elaborarea graficului de termene a proiectului şi la asigurarea sincronizării punctelor de referinţă. După elaborarea graficului de termene specific proiectului, acesta va fi prezentat Premium OEM, pentru care activează clientul nostru, decizia finală urmând a fi luată de comun acord. De implementarea cu succes a acestui proiect VDA-RGA se va ocupa o echipă de Senior Project Manager cu experienţă, familiarizaţi cu metodele, procesele şi conceptele de management necesare.

07/2015

Informaţii organizatorice

Îi urăm bun venit domnului Christian HAART! Acesta a preluat din al doilea semestru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al KORN CONSULT GmbH Germania.
Domnul Haart sprijină echipa de management în calitate de COO, activitatea sa fiind axată în special pe dezvoltarea activităţii comerciale a KORN CONSULT GROUP.
Suntem convinşi că această numire va contribui la dezvoltarea relaţiilor cu partenerii şi clienţii noştri, va consolida poziţia noastră ca partener de încredere în domeniul CONSULTANŢEI şi va facilita creşterea companiei.

07/2015

Un client din industria auto (fluid), aflat într-o puternică expansiune la nivel global, a apelat la KORN CONSULT GROUP pentru efectuarea mai multor audituri de proces conform VDA 6.3, în scopul dezvoltării propriei organizaţii. Echipa, formată din Senior Consultants experimentaţi, a contribuit la implementarea cu succes a proiectului prin metodele, procesele şi conceptele elaborate, respectiv conceptele de management dezvoltate.

07/2015

KORN CONSULT GROUP se extinde la nivel european!
KORN CONSULT GROUP a deschis în Wrocław/Polonia un nou birou de consultanţă şi de implementare operativă a proiectelor în domeniul tehnologiei şi al excelenţei operaţionale în Europa. Ne bucurăm foarte mult că putem oferi de acum clienţilor noştri serviciile Senior Consultant-ilor şi experţilor locali in cofrare.

07/2015

Proiectele de dezvoltare a relaţiilor cu furnizorii, implementate la clienţii noştri Premium OEM´s din China, sunt un mare succes. Acesta este motivul pentru care KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. şi-a extins activitatea de consultanţă şi dezvoltare a relaţiilor cu subfurnizorii locali din China. Sunt utilizate cele mai variate competenţe, ca de ex. dezvoltarea furnizorilor, VDA, consiliere în domeniul componentelor, managementul capacităţilor, industrializarea şi procese logistice. Echipa de consultanţi a KORN CONSULT GROUP se extinde la nivel local în China, preluând responsabilitatea pentru calitatea, termenele, logistica şi industrializarea celor mai variate componente.

07/2015

KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. a ajutat un client chinez de prin rang din domeniul auto la îmbunătăţirea proceselor de asigurare a calităţii. Echipa noastră de experţi va supraveghea modul de implementare şi realizare a planului de acţiune. Rezultatele obţinute vor fi raportate de către echipa Korn Consult direct către OEM. Principalele puncte implementate în cadrul proiectului sunt: optimizarea proceselor, managementul furnizorilor, optimizarea logisticii şi a VDA Readiness.

07/2015
Firmei KORN CONSULT i se oferă premiul la categoria „Cele mai bune firme de consultanță IMM”, ceremonia fiind oficiată de Christian Wulff

Firma de consultanță KORN CONSULT primește premiul „Consultanți de top 2015”. În calitate de mentor al acțiunii „Beratervergleich”, fostul președinte al Germainei Christian Wulff a oferit premiul companiei la ceremonia de premiere a IMM-urilor germane.

07/2015

KORN CONSULT GROUP a primit de la un furnizor global de Nivelul 1 un proiect in Asia ce presupune sprijinirea şi optimizarea managementului proiectelor. Această sarcină presupune analiza şi definirea proceselor de afaceri modificate, parcurgerea seriei de procese şi comunicarea permanentă cu OEM. Korn Consult coordonează suplimentar întâlnirile săptămânale privind stadiul proiectului. Implementarea cu succes a acestor măsuri cade în sarcina unui Senior Project Manager foarte experimentat, care preia activ managementul proiectului prin coordonarea şi implementarea, la nivelul clientului nostru şi a clienţilor acestuia, a tuturor activităţilor necesare asigurarea succesului proiectului.

07/2015

Un furnizor de Nivelul 1 din industria auto, cu prezenţă la nivel global, a numit un Senior Expert al KORN CONSULT GROUP în funcţia de manager interimar de proiect, în scopul sprijinirii unui proiect RFQ pentru piese şi accesorii de interior. Obiectivul este crearea şi implementarea unei structuri de proiect. Proiectul include construire unei locaţii de producţie în sistem greenfield în Mexic. Sarcina a fost îndeplinită cu succes de Senior Experţii noştri.

06/2015

Un client vechi, furnizor de prim rang al industriei de automobile (domeniile „interior” şi „exterior”), a apelat la echipa de experţi a KORN CONSULT GROUP pentru implementarea programului MB Supplier Readiness. Obiectivul este continuarea nivelului de creştere a clientului pentru OEM-ul pentru care acţionează. Pentru descoperirea şi evaluarea punctelor slabe se efectuează mai întâi o analiză conform VDA-RGA şi VDA 6.3. Managementul proiectului este preluat de către un Executive Consultant cu suficientă experienţă, atingerea obiectivelor fiind asigurată de către echipa de experţi.

06/2015

Un OEM premium german, ce are de mulţi ani un parteneriat foarte strâns cu KORN CONSULT GROUP, a apelat din nou la serviciile Senior Consultant-ului nostru. Acesta activează la clientul nostru în funcţia de inginer operativ responsabil de calitate, preluând sarcinile legate de managementul calităţii, planificarea anticipată a calităţii, prelucrarea reclamaţiilor, prelevarea mostrelor şi asigurarea demarării producţiei. Responsabilitățile acestuia includ şi aprobarea proceselor sau recepţia acestora conform indicaţiilor clientului. Acesta se ocupă suplimentar şi de efectuarea auditurilor de proces conform VDA 6.3 la nivelul subfurnizorului.

06/2015

KORN CONSULT GROUP a fost solicitată de către un furnizor de Nivelul 1 din industria auto să preia funcţia de Interim Quality Manager. Senior Consultant-ul nostru foarte experimentat dispune de know-how-ul necesar pentru implementarea cu succes a sarcinii la nivel operativ.

06/2015

Un furnizor ceh de Nivelul 1 din industria de automobile, ce se află în Q:Help Status, a apelat la echipa de Senior Consultants a KORN CONSULT GROUP. Scopul este scoaterea furnizorului de prin rang din Q:Help Status. Echipa de Senior Consultants foarte experimentată sprijină clientul nostru la implementarea şi asigurarea standardelor de calitate, în cadrul şedinţelor zilnice şi la pregătirea efectuării unor audituri de proces de către OEM. Echipa de consultanţă a KORN CONSULT GROUP dispune de o bogată experienţă practică şi de know-how-ul necesar pentru finalizarea cu succes a sarcinilor trasate.

05/2015

Un client mulțumit trimite o echipă de audit din cadrul KORN CONSULT în China pentru pregătirea unui audit OEM ce va avea loc în Coreea. Intervenția a fost stabilită vineri, iar în ziua de luni s-a acționat deja în China, la fața locului. Echipa locală de audit are experiența necesară în aplicarea de metode calitative necesare și cunoaște cerințele specifice clientului (în acest caz un OEM din Coreea). Clientul a fost foarte mulțumit de intervenția pragmatică a echipei de profesioniști de-a lungul unei singure zile de lucru.

05/2015

Unul dintre clienții cu tradiție solicită suportul unui manager de calitate interimar pentru una dintre unitățile sale, în vederea menținerii proceselor operaționale și a sarcinilor aferente și asigurarea derulării proceselor până la ocuparea definitivă a postului. În acest sens sunt luate în considerare metodele ISO/TS 16949, VDA, QVP/APQP și cerințele specifice clientului. Expertul desemnat are experiența necesară acumulată în poziții similare anterioare. Proiectul s-a derulat de-a lungul a 4 zile de lucru, într-o manieră de înaltă competență, laudele din partea clientului fiind pe măsură.

05/2015

KORN CONSULT GROUP și KC & PARTNER Senior Expertise sunt solicitate pentru a acționa în domeniul Powertrain și pentru a sprijini o societate asiatică de Nivelul 1 în construcția fabricii, structurarea acesteia și implementarea VDA 6.3 Readiness în Europa de Est, Mexic și China.

05/2015

Un OEM a apelat la experții noștri în domeniul lubrifianților, în vederea desfășurării unui audit complet de proces VDA 6.3 P2-P7 pentru un furnizor din China. Pentru aceasta sunt delegate echipe de auditori cu competențe lingvistice necesare.

05/2015

KORN CONSULT GROUP colaborează cu mai mulți furnizori pe baza recomandării unui OEM din Mexic, pentru proiecte de consultanță și dezvoltarea furnizorilor locali. Sincere felicitări tuturor angajaților implicați. Conducerea KORN CONSULT

05/2015

Managementul interimar de proiect este preluat de unul dintre consultanții noștri cu experiență. Acesta este responsabil pentru implementarea tuturor sarcinilor de dezvoltare de produs și proces în cadrul fazelor de dezvoltare, acționând în toate domeniile și ca persoană de contact pentru clienți, asigurând astfel atingerea obiectivului proiectului (calitate, termen, costuri).

05/2015

Un furnizor de autoturisme de Nivelul 1 din domeniul Powertrain solicită serviciile KORN CONSULT GROUP pentru un program MB Supplier Readiness Programm. Pentru aceasta sunt desemnați consultanți seniori în unitatea principală, pentru a-și oferi suportul în mod activ, dispunând de avantaje lingvistice și culturale în analiza, conceptul și implementarea optimizării.

05/2015

Pentru reducerea PPM într-o întreprindere de producție complet automatizată, se apelează la o echipă de experți din cadrul societății noastre. Faza analizei indică potențiale care au fost eliminate în faza de aplicare. Valoarea adăugată măsurabilă prin costuri optimizate acoperă integral cheltuielile consultanței într-un interval de 10 luni. (Return of Investment = ROI <12 luni)

05/2015

O echipă de experți cu experiență din cadrul KORN CONSULT este mandatată de un producător de echipamente originale pentru derularea unui audit de proces complet VDA 6.3 P2-P7 într-o întreprindere aflată printre primele 10 din lume ca mărime. Dat fiind faptul că dezvoltarea produselor și proceselor și producția se desfășoară pe mai multe continente, echipa de proiect dispune de consultanți vorbitori nativi locali, pentru asigurarea implementării cu succes la nivel internațional.

04/2015

Un furnizor de Nivelul 1 a solicitat serviciile KORN CONSULT GROUP pentru derularea unei prezentări FMEA în APIS. Suplimentar, sunt asigurate școlarizări FMEA specifice companiei, la nivel supra-regional. Reacția clientului și a angajaților acestuia este foarte pozitivă, deoarece conținutul este axat foarte mult pe practică.

04/2015

Un OEM german a apelat la serviciile unui expert din echipa noastră în vederea asigurării industrializării unui producător de componente interioare în unitatea aflată în estul Europei. În ciuda tuturor dificultăților inițiale, proiectul „Hands On" a fost demarat cu succes, iar primele rezultate de optimizare au putut fi observate de client încă din primele două săptămâni de activitate.

04/2015

Sprijinim la fața locului un furnizor de Nivelul 1 din China în vederea creșterii și asigurării calității furnizărilor. În cadrul proiectului SQA, KORN CONSULT GROUP a pus la dispoziție mai mulți experți care vor sprijini activ furnizorii de Nivelul 2 din lanțul de furnizori.

04/2015

Pentru a sprijini furnizorii din Mexic, un furnizor de automobile de Nivelul 1 care operează la nivel internațional, se decide asupra unei „ofensive a calității”, apelând la experții seniori ai KORN CONSULT GROUP pentru îmbunătățirea logistică și calitativă. Cultura mexicană îi este familiară expertului nostru, care a petrecut ani de zile în Mexic în calitate de consultant.

04/2015

Un concern asiatic care operează la nivel global și care deține unități în Europa, a solicitat serviciile experților KORN CONSULT GROUP pentru optimizarea lanțurilor de furnizori din China. În acest sens au fost efectuate analize ale punctelor slabe ale furnizorilor din China, iar prin vizitele ulterioare de coaching au fost stabilite principiile de bază pentru atingerea obiectivelor și au fost definite măsurile pe termen lung pentru dezvoltarea societății. Consecvența este asigurată prin vizite ulterioare la intervale de 2-3 săptămâni.

04/2015

Un furnizor de succes din domeniul automobilelor, care a organizat procesele operaționale conform VDA cu ajutorul unei echipe de proiect interne, a apelat la serviciile experților KORN CONSULT GROUP pentru o evaluare pe baza VDA-RGA, a cerințelor specifice clientului și a auditului de proces P2-P7 VDA 6.3 (de la managementul de proiect, dezvoltarea de produs și proces, calitatea furnizorilor, producție până la satisfacția clientului) pentru a stabili progresul proiectului și statusul acestuia. Rezultatele asigură plus de valoare pentru clientul nostru, datorită expertizei și a contribuției independente. Contribuim astfel la dezvoltarea proceselor operaționale ale clientului.

04/2015

Pe baza numeroaselor recomandări pozitive, un furnizor de Nivelul 1 de automobile solicită serviciile KORN CONSULT GROUP pentru derularea unui program MB Supplier Readiness în Europa. Mulțumită managerului senior de proiect cu multă experiență, a metodelor Korn Consult, a cerințelor specifice clientului și a comunicării proactive, se obține în scurt timp transparența în proiect, fapt ce conduce la o îmbunătățire a procesului și la creșterea satisfacției clientului. În fazele următoare vor fi luate măsuri (nu există propuneri) pe termen lung și toți angajații din diverse unități vor fi incluși în faza de coaching.

04/2015

KORN CONSULT GROUP a fost solicitat pentru realizarea unei analize de potențial al unui furnizor cheie din Taiwan. Această sarcină a fost dusă la îndeplinire cu succes de echipa de consultanți seniori din China. Atenția beneficiarului s-a îndreptat asupra respectării întocmai a prevederilor conform VDA 6.3 și a luării măsurilor pentru respectarea obiectivelor stabilite. Prin înființarea unei societăți subsidiare în 12/2014 în Pudong/Shanghai/China, oferim competență la fața locului prin echipa noastră de experți internaționali cu experiență interculturală.

04/2015

Succesele proiectelor în dezvoltarea furnizorilor sunt din ce în ce mai vizibile și cuantificabile pentru clientul nostru, OEM în China. KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. primește sarcini tot mai complexe pentru consultarea sub-furnizorilor în China. Sunt necesare competențe dintre cele mai variate, cum ar fi dezvoltarea furnizorilor, VDA, industrializare, consultanță pentru componente, managementul capacității și procese logistice pentru a numi doar câteva dintre acestea. În plus, echipa de consultanți locali ai KORN CONSULT în China este în continuă dezvoltare și preia responsabilități pentru calitate, termeni, logistică și industrializarea celor mai variate componente.

04/2015

Unul dintre experții seniori în domeniul tehnologiei este chemat de urgență într-un proiect din estul Europei pentru a ajuta la optimizarea unui proces de producție, a tehnologiei de fabricare inclusiv a utilajelor și pentru a asigura începerea și respectarea termenelor din planul de proiect.

04/2015

Angajații KORN CONSULT GROUP continuă să își dezvolte competențele de specialitate și în anul 2015. Prin școlarizări organizate intern și seminarii, se asigură o creștere continuă a valorii pentru clienții noștri. În acest sens, KORN CONSULT a angajat cei mai variați experți, parteneri de dezvoltare și institute tehnice de renume ai căror angajați au competențe deosebite.

03/2015

Un producător de echipamente originale (OEM) de top solicită serviciile unui Senior Expert din cadrul societății noastre în vederea stabilirii și implementării unui concept pentru un proces de contractare de furnizori, controlat calitativ, în domeniul achizițiilor. Proiectul de consultanță cuprinde elemente de design de proces, conținut și implementare incl. coaching pentru toți angajații vizați. Transferul de Know How este asigurat printr-o implicare optimă a echipei de consultanți.

03/2015

După vânzarea cu succes a unei întreprinderi de către clientul nostru, prin implicarea Uniunii Europene și a unei echipe de experți cu o experiență deosebit de bogată din cadrul KORN CONSULT GROUP, au fost implementate diverse procese operaționale la unitatea clientului prin coaching și workshop-uri comune și un transfer intensiv de know-how către client.

03/2015

KORN CONSULT GROUP preia conducerea unui proiect complex în numele unui producător de automobile de Nivel 1, fiind vorba despre coordonarea generală a tuturor activităților proiectului pentru stabilirea interiorului unui autoturism de clasă medie care se adresează pieței germane de top. Rezultatele proiectului pe termen scurt sunt imediat vizibile mulțumită experienței practice. Clientul își exprimă satisfacția atât în scris, cât și verbal față de echipa de proiect.

03/2015

Un OEM din domeniul stivuitoarelor solicită serviciile KORN CONSULT GROUP pentru mai multe amplasamente, în vederea implementării de proiecte cu importanță strategică, precum reducerea rebuturilor la nivelul ppm, coaching pentru soluționarea de probleme, extinderea organizației în domeniul dezvoltării furnizorilor și sprijinirea tehnică activă în vederea implementării unei inovații a produsului general. În acest scop s-a apelat la un Senior Project Manager și un Senior Expert pentru o implementare de succes.

03/2015

KORN CONSULT GROUP și KORN CONSULT GROUP Management Consulting Shanghai obțin proiecte la 2 furnizori prin intermediul unui OEM din China, pentru servicii de consultanță directe și pentru dezvoltarea furnizorilor pentru livrări locale. Sincere felicitări tuturor echipelor de angajați implicate. Conducerea KORN CONSULT

03/2015

Un OEM german solicită serviciile KORN CONSULT GROUP pentru o analiză de potențial VDA 6.3 (P1) la unul dintre viitorii săi furnizori, analiză necesară pentru produsele sale de maximă confidențialitate și procesele complexe de producție. Proiectul a fost realizat cu succes prin desemnarea unui consultant senior cu competențe interculturale.

03/2015

Un furnizor de Nivelul 1 a desemnat un Senior Consultant din cadrul KORN CONSULT în calitate de Interim Manager pentru școlarizarea locală și sprijinirea operativă a unui amplasament din Mexic. Managerul interimar dispune de o experiență de conducere de mai mulți ani acumulată în Mexic și Brazilia, având competența necesară pentru a-și oferi sprijinul „hands on” și pentru a implementa cu succes îmbunătățirile. Competențele interculturale și cunoștințele tehnice i-au fost de ajutor de la bun început.

03/2015

KORN CONSULT GROUP a fost mandatată de un furnior de Nivel 1 pentru desfășurarea unui program MB Supplier Readiness Program în unitățile din Germania. Metodologia se bazează pe un proces definit de un OEM și implică o analiză a punctelor slabe, o definiție a cauzelor și un concept de îmbunătățire pe termen lung. A fost desemnat un Executive Consultant cu experiență bogată, care s-a adresat și managementului clientului prin elemente de coaching, alături de analiza de date generale (figures, data, facts) pentru asigurarea consecvenței și în cadrul echipei din conducere.

03/2015

Activitățile KORN CONSULT GROUP se extind pe plan internațional, astfel că spațiul birourilor centralei din Jossgrund devin neîncăpătoare. Sunt închiriate birouri suplimentare în Alzenau. Funcțiile Customer Key Account, management de proiect și o parte a administrației operează de acum din Alzenau. Mutarea s-a produs chiar înainte de trecerea în noul an. Alzenau are o poziție foarte avantajoasă d.p.d.v al traficului, aflându-se în vecinătatea autostrăzii A45 și la doar 25 de minute de aeroportul din Frankfurt (folosind autostrada A3).

03/2015

KORN CONSULT GROUP a primit solicitarea din partea unui furnizor de Nivelul 1 din Europa, în vederea desfășurării unui program MB Supplier Readiness în unitățile din Germania. Metodologia se bazează pe un proces definit de un OEM și implică o analiză a punctelor slabe, o definiție a cauzelor și un concept de îmbunătățire pe termen lung. A fost desemnat un Executive Consultant cu experiență bogată, care s-a adresat și managementului clientului prin elemente de coaching, alături de analiza de date generale –date –cifre (figures, data, facts) pentru asigurarea consecvenței și în cadrul echipei din conducere.

02/2015

Un OEM de succes a apelat la experții noștri din domeniul lubrifianților, în vederea desfășurării unui audit complet de proces VDA 6.3 P2-P7 pentru un furnizor din China. În aces scop sunt delegate echipe de auditori cu competențele lingvistice necesare.

02/2015

Un furnizor, lider pe piața de cauciuc, a solicitat serviciile KORN CONSULT GROUP în vederea realizării unei analize a abaterilor de proces. Prin implicarea unui Senior Expert și a cunoștințelor acestuia, KORN CONSULT a contribuit la creșterea pe termen lung a performanței societății și a satisfacției clientului.

02/2015

Expertiza de audit a KORN CONSULT GROUP este pusă în aplicare pentru un OEM în vederea auditării furnizorilor acestuia din China, Singapore, Coreea, Italia, Slovenia, Cehia, Mexic și Brazilia. La baza auditului este regulamentul VDA 6.3, pentru implementarea căruia consultații noștri sunt certificați VDA-QMC.

02/2015

Un OEM de succes din China a angajat KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. în vederea asigurării consultanței necesare pentru sub-furnizorii locali ai acestuia. Pentru îndeplinirea acestei sarcini au fost necesare competențe diverse, cum ar fi dezvoltarea de furnizori, VDA, industrializare, consultanță în ceea ce privește componentele, managementul capacității și procese logistice. Pentru aceasta a fost desemnată local în China o echipă de experți din partea KORN CONSULT pentru a soluționa cu succes sarcinile care implicau cerințe locale și globale.

02/2015

KORN CONSULT GROUP primește solicitarea din partea unui furnizor chinez local, în vederea preluării întregii conduceri interimare a proiectului. Pentru aceasta este desemnat un Senior Consultant cu o experiență vastă, care preia în mod activ administrarea proiectului, coordonează și controlează toate funcțiile necesare succesului proiectului la clientul nostru și la clienții acestuia.

02/2015

Un producător de Nivel 1 din industria de automobile, aflat încă în faza de creștere, a solicitat serviciile KORN CONSULT GROUP pentru un proiect de consultanță cu scopul de a adapta organizarea societății la cerințele internaționale impuse societății. Proiectul demarat a fost alcătuit din mai multe faze, în care a fost implicată conducerea societății, au fost folosite evaluări benchmark și top down, analizându-se procesele de comunicare din cadrul societății, transferul deciziei către organul ierarhic superior și procesul de decizie, alcătuindu-se un concept structurat și definit care a fost apoi implementat cu succes.

02/2015

Echipa KORN CONSULT GROUP a fost mandatată de proprietarul unei stațiuni de lux de 5 stele cu un proiect ce presupune o analiză economică a anumitor domenii de activitate inclusiv desfășurarea unui program de optimizare. Sarcina i-a revenit unui consultant executiv cu experiență internațională în conducerea de societăți și întreprinderi.

01/2015

Birourile KORN CONSULT GROUP Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. se află în Zhangjiang Hi-Tech Park în Pudong/Shanghai VR China. Poziția este centrală, între cele două aeroporturi din Shanghai. Distanța dintre birouri și aeroportul Shanghai/Pudong poate fi străbătută în doar 50 de minute, respectiv în 60 de minute până la aeroportul Shanghai/Hangqiao.

01/2015

KORN CONSULT GROUP primește din partea unui furnizor de automobile Nivel 1 solicitarea de a implementa un Shop Floor Management la sediul clientului. Proiectul de succes a atras deja o comandă ulterioară, de implementare a unui proces unitar operațional FMEA. Mulțumită colaborării pe termen lung, experții KORN CONSULT și colaboratorii lor au posibilitatea de a îmbunătăți semnificativ situația inițială.

01/2015

Un OEM german de succes solicită echipei KORN CONSULT GROUP să dezvolte măsurile de asigurare a calității de partea furnizorilor. Prin implicarea unui consultant din cadrul KORN CONSULT GROUP cu experiență practică, riscurile la nivelul achizițiilor sunt reduse pe termen lung și astfel se obține o siguranță de aprovizionare permanentă.

01/2015

Experții KORN CONSULT GROUP primesc funcții de conducere în proiecte la furnizori de Nivel 1 din industria de automobile, în domenii precum asigurarea calității, dezvoltarea furnizorilor, management interimar, optimizarea producției și managementul de risc. Pe baza îndeplinirii exemplare a sarcinilor complexe, întregul proiect este implementat cu succes și cu orientare spre obiectiv de către un Senior Project Manager.